Bài giảng: TỨ NHƯ Ý TÚC (TỨ THẦN TÚC)

Bài giảng:            TỨ NHƯ Ý TÚC (TỨ THẦN TÚC)

. . .Từ nơi Tứ niệm xứ mà khởi tâm tu tập, ta thấy được mọi giả tướng trên đời, nên quyết tâm từ bỏ điều xấu, nhiệt tâm tu tập những điều lành, nền tảng là như vậy, ta muốn tiến lên nữa trên con đường đạo, mong đến ngày thành tựu được như ý, con đường ta đã phát tâm vạch ra, quyết tâm dõng mãnh một mực mà tiến lên, kết quả đến như ý mới thôi.

Như vậy hành giả nên tu học thêm “TỨ NHƯ Ý TÚC” cũng là một trong những môn của Đạo Đế dưới đây.

 

Định nghĩa: TỨ NHƯ Ý TÚC

Là bốn pháp thiền định. Nói dễ hiểu là bốn phương tiện giúp cho hành giả thành tựu được chánh định (Thiền định)

Gọi là phương pháp tập định cũng đúng, thành tựu được như ý mình muốn, chữ túc nghĩa đen là đầy đủ, là nơi nương tựa, nương tựa bốn phương pháp này, sẽ thành tựu các công đức thiền định.

Luận Câu xá dạy: các món linh diệu, thần thong như ý đều xuất phát từ nơi tâm của mình, khi thành tựu tron vẹn những pháp môn thiền định, tâm sẽ phát ra thần thong như ý, nên cũng có tên gọi Tứ Như Ý túc là Tứ Thần Thúc.

Tu tập bốn định này thành tựu, những công đức linh diệu thù thắng sẽ phát sanh.

Thành phần gồm có:

1)    DỤC NHƯ Ý TÚC.

2)    TINH TẤN NHƯ Ý TÚC.

3)    NHẤT TÂM NHƯ Ý TÚC.

4)    QUÁN NHƯ Ý TÚC.

 

Nội dung của Tứ Như Ý túc:

1)    DỤC NHƯ Ý TÚC:

Nghĩa chữ dục là mong muốn, mong muốn cho được sự thành tựu, muốn tha thiết mong muốn đat cho kỳ được mới thôi, gọi là mãn nguyện là “Dục như ý túc” hành giả nên lưu ý rằng, chữ dục mong muốn này không phải là tham dục, là dục vọng của thế gian. Nhưng tại sao là Phật tử lại còn Dục (mong muốn) và dục cái gì?

Chúng ta nên nhận định đúng đắn chữ dục ở đây, sự mong muốn ở đây là tha thiết mong muốn vượt qua vòng sanh tử luân hồi, nên hành giả tinh tiến học tập các môn thiền định, mong muốn được sự gia hộ của Tam Bảo, siêng năng đêm ngày không mệt mỏi, tập thiền định để sinh ra trí tuệ, được thành tựu được công đức, tiêu trừ vọng tưởng phiền não, cứu cánh an vui Tịnh độ Niết bàn, như vậy cái dục này, sự mong muốn này khác xa với sự mong muốn dục lạc ở thế gian, tham lam duc lạc, mong muốn của thế gian là của sự phóng dật vô minh, của thú tánh sai lầm, làm quả nhân cho luc đạo luan hồi.

Ngược lai, sự mong muốn tu tập thiền định, sự mong muốn đạt được công đức linh diệu thù thắng như ý do thiền định sanh ra, sẽ cứu vớt chúng ta vượt qua khổ đau sanh tử, đi đến Niet bàn Tịnh độ an vui, cái Dục này, cái sự mong muốn này thanh cao hơn, vĩ đại hơn, chỉ có các bậc có ý chí xuất trần mới thành tựu được pháp định này.

 

2) TINH TẤN NHƯ Ý TÚC:

Tinh tấn là nghĩa siêng năng, siêng năng không ngừng nghỉ cho đến khi thành công như ý mới thôi, phần một chỉ nói sự ước muốn mà thôi, phần này là chỉ ngay về phần thực hành để thành công, đức Phật dạy rằng: “Như người kéo cây lầy lửa, cây chưa nóng đã ngừng, tuy muốn được lửa nhưng khò thể được” như vậy không chỉ ngồi mà ước mong suông, mà phần thực hành tinh tấn là phép mầu để chúng ta thành công được như ý. Càng không phải nhất thời tinh tấn mà phải kiên trì, sức kiên trì dõng mãnh làm cho sự tinh tấn phát huy cứu cánh, sự kết quả như ý chắc chắn không xa, thế nên gọi là Tinh Tấn Như Ý túc.

 

3) NHẤT TÂM NHƯ Ý TÚC:

Nhất tâm nghĩa là Tâm được chuyên nhất vào cảnh định rồi, vọng tưởng, tạp niệm, lăn xăn, phiền não không còn trong tâm nữa, nên nói nhất tâm thì đối trị được tán loạn, hành giả tập trung thiền định được như vậy rồi, thì từ cảnh định tâm sẽ phát sinh tuệ giác, tuệ giác được phát sinh thì giác ngộ sẽ không còn xa nữa, nên nói như ý túc là nghĩa này vậy. Hơn nữa, người chế phục được sự tán loạn của tâm rồi, thì tập thiền định không khó, mà đã được nhất tâm rồi, sẽ phát sinh một năng lượng rất là phi thường. Kinh Di Giáo nói: “ Chế tâm nhất xứ vô sự bất biện”

 

4) QUÁN NHƯ Ý TÚC:

Quán nghĩa là quán sát, phần trên nói nhất tâm rồi, đến đây có thể dùng trí tuệ quán thông các pháp mình đang tu tập, như vậy mới có thể nói là nhất tâm quán chiếu, vì trí tuệ này là tịnh trí, (thanh tinh sáng suốt) trí tuệ của tập định lực sanh ra, dùng quán trí này soi suốt các pháp: cấu nhiễm, thô phù, vi tế, thuộc đẳng loại phiền não nào, thuộc phẩm chất hoặc lậu nào mà tiêu diệt, vì chỉ có trí tuệ quán chiếu, mới diệt tận phiền nào vọng tưởng của kiến hoặc, tư hoặc mà được giác ngộ như ý. Như vậy chân lý, thật tướng, của các pháp, cũng phải nhờ vào tịnh trí quán sát này chiếu soi để thông suốt, nên mới gọi là “Quán như ý túc”

 

Kết luận:

Ý nghĩa và diệu dụng của TỨ NHƯ Ý TÚC

Bốn món Dục, Tinh tấn, Nhất tâm, Quán được gọi là như ý là vì, tất cả muôn công đức lành sanh ra cho hành giả tu hành, là nhờ những phương pháp hợp lý này.

Hành giả chuyển từ cái nhân hữu lậu sang cái nhân vô lậu giải thoát, đều lấy bốn nền tảng căn bản này mà thành tựu vượt bực.

Bắt đầu từ sự mong muốn (DỤC) mới phát tâm nổ lực một cách dõng mãnh (TINH TẤN) không ngừng nghỉ, từ đó chế phục được sự điên đảo tán loạn của tâm (NHẤT TÂM) chế phục được tâm là định, định lực phát sanh trí tuệ, dùng tịnh trí quán chiếu (QUÁN) chiếu phá triệt để, diệt trừ vô minh vọng tưởng, khi vô minh phiền não hết, thoát ly sanh tử khổ đau, thân tâm thông dong tự tại, tức là Tịnh độ- Niết bàn,

Lúc đó có thể nói là: nhất tâm là gốc sanh ra muôn công đức lành. Sức tự tai là gốc của thần thông diệu dụng./

 

Quá khứ không truy tầm.

Tương lai không ước vọng.

Quá khứ đã đoạn tận.

Tương lai lại chưa đến.

 

Chỉ có pháp hiện tại.

Tuệ quán chính là đây.

Không động không rung chuyển.

Biết vậy nên tu tập.

 

Hôm nay nhiệt tâm làm.

Ai biết chết ngày mai.

Không ai điều đình được.

Với đại quân thần chết.

 

Trú như vậy nhiệt tâm.

Đêm ngày không mệt mỏi.

Xứng gọi Nhất dạ Hiền.

Bậc an trụ trầm lặng./

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s