CA DAO TUC NGU suu tam

 

Kho Tàng : Ca Dao Tục Ngữ – Dân Ca Theo Mẫu Tự

A

1. Ai buồn, ai khóc thiết tha

Tui vui, tui cũng chan hòa giọt châu

2. Ai cũng tưởng bậu hiền

Cắn cơm không bể, cắn tiền bể hai

3. Ai đem con sáo sang sông

Để cho con sáo sổ lồng bay cao

4. Ai đi đâu ấy hỡi ai

Hay là trúc đã nhớ mai đi tìm

Tìm ai như thể tìm chim

Chim bay biển Bắc, đi tìm biển Đông

5. Ai kêu là rạch, em gọi là sông

Phù sa theo nước chảy mênh mông

Sông ơi, thấm mát đời con gái

Chẳng muốn lìa sông, chẳng muốn lấy chồng

6. Ai làm Nam Bắc phân kỳ

Cho hai giòng lệ đầm đìa nhớ thương

7. Ai mà hảo ngọt thì ăn bánh cam

Ai mà nhát gan thì sợ bánh tét

Ai ham trồng kiểng thì mê bánh bông lan

Còn như bánh tráng thì để hàng trai tơ

Chỉ mấy ả giang hồ, bánh bèo đớp sạch

8. Ai mà nói dối cùng ai

Thì trời giáng hạ cây khoai giữa đồng

Ai mà nói dối cùng chồng

Thì trời giáng hạ cây hồng bờ ao

9. Ai nhứt thì tôi đứng nhì

Ai mà hơn nữa, tôi thì thứ ba

10. Ai ơi bưng bát cơm đầy

Dẻo thơm một hạt, đắng cay muôn phần

11. Ai ơi, chơi lấy kẻo già

Măng mọc có lứa, người ta có thì

Chơi Xuân kẻo hết Xuân đi

Cái già sòng sọc nó thì theo sau

12. Ai ơi, chớ lấy chồng chung

Chồng chung hai vợ, một mùng

Day qua con vợ nọ, chọc khùng con vợ kia

13. Ai ơi chớ lấy học trò

Dài lưng tốn vải ăn no lại nằm

Hay nằm thời có võng đào

Dài lưng thời có áo chào nhà vua

Hay ăn thời có gạo kho

Việc gì mà chẳng ăn no lại nằm

14. Ai ơi, chớ nghĩ mình hèn

Nước kia dù đục lóng phèn cũng trong

15. Ai ơi chớ vội cười nhau

Cười người hôm trước hôm sau người cười

16. Ai ơi chớ vội cười nhau

Nhìn mình cho tỏ trước sau hãy cười

17. Ai ơi chẳng chóng thì chầy

Có công mài sắt, có ngày nên kim

18. Ai ơi đã quyết thì hành

Đã đốn thì vác cả cành lẫn cây

19. Ai ơi ở chí cho bền

Dù ai xoay hướng đổi nền mặc ai

20. Ai phụ tôi có đất trời chứng giám

Phận tôi nghèo, tôi không dám phụ ai

Tưởng giếng sâu, tôi nối sợi dây dài

Ai dè giếng cạn, tiếc hoài sợi dây

21. Ai về ai ở mặc ai

Áo dà ở lại, đến mai hãy về

22. Ai về ai ở mặc ai

Thiếp như sầu đượm thắp hoài năm canh

23. Ai về Bình Định mà coi

Đàn bà cũng biết múa roi, đi quờn (quyền)

24. Ai về cho thiếp theo cùng

Đói no thiếp chịu, lạnh lùng thiếp cam.

25. Ai về em gởi bức thơ

Hỏi người bạn cũ bây giờ nơi nao

Non kia ai đắp mà cao

Sông kia, biển nọ ai đào mà sâu

26. Ai về tôi gửi buồng cau

Buồng trước kính mẹ, buồng sau kính thầy

27. Ăn cháo, đá bát

28. Ăn một buổi giỗ, chạy ba cánh đồng

29. Ăn bữa giỗ, lỗ bữa cày

30. Ăn cá nhả xương, ăn đường nuốt chậm

31. Ăn cây nào, rào cây nấy

32. Ăn chưa no, lo chưa tới

33. Ăn cơm không rau như nhà giàu chết không nhạc

34. Ăn cơm có canh như tu hành có bạn

35. Ăn cơm mới, nói chuyện cũ

36. Ăn dầm, nằm dề

37. Ăn đi trước, lội nước theo sau

38. Ăn được, ngủ được là tiên

Không ăn không ngủ, mất tiền thêm lo

39. Ăn giỗ đi trước, lội nước theo sau

40. Ăn gửi, nằm nhờ

41. Ăn hết đánh đòn, ăn còn mất vơ.

42. Ăn kỹ no lâu, cày sâu tốt lúa

43. Ăn mày quen ngõ

44. Ăn miếng chả, trả miếng nem

45. Ăn ngay, nói thẳng

46. Ăn ngay ở thật, mọi tật mọi lành

47. Ăn nhai, nói nghĩ

48. Ăn như xáng xúc, làm như lục bình trôi

49. Ăn no, ngủ kỹ

50. Ăn no tức bụng, làm lắm cực thân

51. Ăn ốc, nói mò

52. Ăn sao cho được mà mời

Thương sao cho được vợ người mà thương

53. Ăn sung ngồi gốc cây sung

Lấy anh thì lấy, nằm chung không nằm

54. Ăn tàn ăn mạt, ăn nát cửa nhà

Con gà nuốt trộng, cá bống nuốt tươi

55. Ăn, thì ăn những miếng ngon,

Làm thì chọn việc cỏn con mà làm.

56. Ăn thì vùa, thua thì chạy

57. Ăn trái nhớ kẻ trồng cây

Uống nước nhớ người đào giếng

58. Ăn trông nồi, ngồi trông hướng

59. Anh buồn có chỗ thở than

Em buồn như ngọn nhang tàn nửa khuya

60. Anh đánh thì em chịu đòn

Tánh em hoa nguyệt, mười con chẳng chừa

61. Anh đâu phải mê bông quế mà bỏ phế cái bông lài

Quế thơm ban ngày, lài ngát ban đêm

62. Anh đi đường ấy xa xa

Để em ôm bóng trăng tà năm canh

Nước non một gánh chung tình

Nhớ ai ai có nhớ mình hay chăng

63. Anh đi em một ngó chừng

Ngó sông sông rộng, ngó rừng rừng sâu

64. Anh đi em một ngó chừng

Ngó trăng trăng lặn, ngó rừng rừng sâu

65. Anh đi, em ở lại nhà

Hai vai gánh vác mẹ già, con thơ

Lầm than bao quản muối dưa

Anh đi, anh liệu ganh đua với đời

66. Anh đi kiệu lộng ba bông

Bỏ em cấy lúa đồng không một mình

67. Anh em như thể tay chân.

68. Anh gặp em hồi đứng bóng đang trưa

Trách trời sao vội tối, anh chưa phân cạn lời

69. Anh Hai, anh tính đi “mô” ?

Tôi đi chơ. Tết, mua khô cá thiều

70. Anh hít cái bông bưởi, anh còn hửi cái bông cam

Anh thích nấm tràm, anh lại ham nấm mối

71. Anh lấy được em bỏ công ao ước

Em lấy được anh thỏa dạ ước ao

72. Anh mau thức dậy học bài

Mong cho anh sớm thành tài

Trước làm đẹp mặt nở mày mẹ cha

Sau là không phụ tình ta bao ngày

73. Anh này rõ khéo làm ăn

Đi cày chẳng biết, chít khăn mượn người

74. Anh nói với em nhiều tiếng thâm trầm

Nằm đêm nghĩ lại nát bằm lá gan

75. Anh ơi, anh giận em chi

Anh muốn vợ bé, em thì lấy cho

76. Anh ơi, anh ở lại nhà

Thôi đừng vui thú nguyệt hoa chơi bời

Còn tiền kẻ rước, người mời

Hết tiền, chẳng thấy một người nào ưa

77. Anh ơi đã có vợ chưa ?

Mà anh ăn nói gió đưa ngọt ngào

Mẹ già anh ở nơi nao

Để em tìm vào hầu hạ thay anh

78. Anh ơi em chẳng lấy đâu

Anh đừng cạo mặt, nhổ râu tốn tiền

79. Anh ơi nơm cá xong chưa

Xuồng em neo đợi chờ trưa anh về

80. Anh thương em, thương quấn thương quít

Anh bồng ra gốc mít, anh bồng khít gốc chanh

Anh bồng quanh đám sậy, anh bồng bậy vô mui

Anh bồng lui sau lái, anh bồng ngoáy trước mũi

81. Anh thương em trầu hết lá lươn

Cau hết nửa vườn, cha mẹ nào hay

Dầu mà cha mẹ có hay

Nhứt đánh nhì đày, hai lẽ mà thôi

Gươm vàng để đó em ôi

Chết thì chịu chết, lìa đôi anh không lìa

82. Anh về đô thị hôm nao

Gió lay cây choại, lệ trào mi em

83. Anh về em chẳng dám đưa

Hai hàng nước mắt như mưa tháng Mười

84. Anh về làm rể ăn cơm với cá

Em về làm dâu ăn rau má với rạm đồng

85. Anh với em mà tựa vai kề

Nay dù em có lạc Sở sang Tề

Thì em cũng nên gởi thơ về một lá đặng anh hay

86. Ao có bờ, sông có bến

87. Ao sâu thì lắm ốc nhồi,

Chồng mình lịch sự nửa người nửa ta\.

Ghen lắm thì đứt ruột ra,

Chồng mình sẽ tới tay ta phen này\.

88. Áo dài, chớ tưởng là sang,

Bởi không áo ngắn, mới mang áo dài

89. Áo mặc sao qua khỏi đầu

90. Ầu ợ.. Anh về bán đất cây da

Để khuya em đắp gió Tây lạnh lùng

91. Ầu ợ.. Bồng bống bồng bồng

Lớn lên con phải cố công học hành

Thứ nhất học đạo làm người

Con đừng lêu lổng kẻ cười người chê

92. Ầu ợ.. Cháu ơi cháu ngủ cho lâu

Mẹ cháu đi cấy đồng sâu chưa về

Bắt được con trắm con trê

Tròng cổ mang về bà cháu mình ăn

93. Ầu ợ.. Chim quyên lẻ bạn, than thở một mình

Bây giờ mình lẻ bạn (ơ) một mình, mình thở than

94. Ầu ợ.. Em tôi khát sữa bú tay

Ai cho bú thép ngày rày mang ơn

95. Ầu ợ.. Gió đưa gió đẩy,

Về rẫy ăn còng

Về sông ăn cá, về đồng ăn cua

96. Ầu ợ.. Má ơi đừng đánh con đau

Để con hát bội làm đào má coi

97. Ầu ợ.. Má ơi đừng đánh con đau

Để con bắt cá hái rau má dùng

Bắt cá, cá lội trên đàng

Hái rau, rau héo\. Hỏi sao má dùng hả con?…

98. Ầu ợ.. Mười hai giờ kiểng đổ nhà thờ

Sao anh không học đặng nhờ tấm thân?

99. Ầu ợ.. Quạ kêu nam đáo nữ phòng

Người dưng khác họ đem lòng nhớ thương

Liệu bề đát được thì đương

Đừng gầy rồi bỏ thói thường cười chê

100. Ầu ợ.. Ví dầu cá bống đánh đu

Tôm càng hát bội, cá thu cầm chầu

101. Ầu ợ.. Ví dầu cá lóc nấu canh

Bỏ tiêu cho ngọt, bỏ hành cho thơm

102. Ầu ợ.. Ví dầu tình bậu muốn thôi

Bậu gieo tiếng dữ cho rồi bậu ra

Bậu ra bậu lấy ông câu

Bậu câu cá bống chặt đầu kho tiêu

Kho tiêu kho ớt kho hành

Kho ba lượng thịt để dành mẹ ăn

103. Ầu ợ.. Ví dầu ví dẫu ví dâu Ví qua ví lại ví trâu vô chuồng

B

 

Ba cô đội gạo lên chùa

Một cô yếm thắm bỏ bùa cho sư

Sư về, sư ốm tương tư

Ốm lăn ốm lốc nên sư trọc đầu

Ai làm cho dạ sư sầu

Cho ruột sư héo như bầu đứt dây

 

Ba đồng một mớ đàn ông

Đem về mà bỏ vào lồng cho kiến nó tha

Ba trăm một mụ đàn bà

Đem về mà trải chiếu hoa mời ngồi

 

Ba đồng một mớ trầu cay

Sao anh không hỏi những ngày còn không ?

Bây giờ em đã có chồng

Như chim trong lồng, như cá mắc câu

Cá cắn câu biết đâu mà gỡ

Chim vào lồng biết thuở nào ra ?

 

Ba năm ở với người đần

Chẳng bằng một lúc ghé gần người khôn

 

Ba năm trấn thủ lưu đồn

Ngày thì canh điếm, tối dồn việc quan

 

Bãi bể, nương dâu

 

Bao giờ cạn rạch Đồng Nai

Nát chùa Thiên Mụ mới phai lời nguyền

 

Bao giờ cho chuối có cành,

Cho sung có nụ, cho hành có hoa,

Bao giờ chạch đẻ ngọn đa,

Sáo đẻ dưới nước thì ta lấy mình

Bao giờ rau diếp làm đình,

Gỗ lim thái ghém thì mình lấy ta

 

Bao giờ nước ngọt đường cay,

Gánh vừa lon gạo thì thằng Tây ở tù

 

Bao giờ sen mọc biển đông

Cha con nhà Nguyễn bế bồng nhau đi

 

Bao phen lên ngựa ra về

Cầm cương níu lại, xin đề vần thơ

Một bào ba bốn câu thơ

Câu đợi, câu chờ, câu nhớ, câu mong

 

Bao phen quạ nói với diều

Cù lao Ông Chưởng có nhiều cá tôm

 

Bao phen quạ nói với diều

Sau nhà cô Huệ có nhiều gà con

 

Ban ngày quan lớn như cha

Ban đêm quan lớn rầy rà hơn con

 

Bán anh em xa, mua láng giềng gần

 

Bán trời không mời thiên lôi

 

Bán trời không văn tư.

 

Bán vợ, đợ con

 

Bánh cả mâm, sao em kêu rằng bánh ít ?

Trầu cả chợ, sao em gọi là trầu không ?

Trai nam nhi không đối đặng

Gái má hồng xin thử đối xem !

 

Bà còng đi chợ mua rau

Con tôm con tép đi sau theo hầu

Con cua lẽo đẽo đi sau

Cái chầy rơi xuống vỡ đầu con cua

 

Bà còng đi chợ trời mưa

Cái tôm cái tép đi đưa bà còng

 

Bà chúa đứt tay còn hơn ăn mày đổ ruột

 

Bà con khó xin đừng bo?

Kẻ lạ dầu sang cũng chớ đua

 

Bà già đã tám mươi tư

Ngồi trong cửa sổ gởi thư lấy chồng

 

Bà già đeo bị hạt tiêu

Sống bao nhiêu tuổi nhiều điều đắng cay

Đời người được mấy gang tay

Ai hay ngủ ngày chỉ được nửa gang

 

Bà già đi chơ. Cầu Bông

Bói xem một quẻ lấy chồng lợi chăng ?

Xem xong thầy bói phán rằng:

Lợi thì có lợi, nhưng răng chẳng còn

 

Bạc Liêu nước chảy lờ đờ

Dưới sông cá chốt, trên bờ Triều Châu

 

Bắc thang lên hái hoa vàng

Vì ai cho thiếp biết chàng từ đây

 

Bắc thang lên hỏi ông trời

Đem tiền cho gái có đòi được chăng!

 

Bắc thang lên hỏi ông Trăng

Hỏi rằng chi. Nguyệt đã chừng mấy con

 

Bàn tay trắng, bàn tay đen

Chè đậu đen nước dừa cát trắng

Bỏ con rắn vô nồi nước sôi

Đánh tùng tùng, tùng tùng

 

Bảo một đường, làm một nẻo

 

Bắp non mà nướng lửa lò

Đố ai ve được con đò Thu? Thiêm

 

Bảo sôi ừ sôi, bảo thịt ừ thịt

 

Bắt con ngựa ngựa ô, ngựa ô tra khớp

Lục lạc đồng đen, em mang hài tốt

Ngấy ngây muôn dặm đường dài

Cá rô róc rách ruộng cày

Ai ghẹo gì mày hỡi cá rô con ?

 

Bảy với ba tính ra một chục

Còm tam tứ lục tính lại cửu chương

Liệu bề dát được thì thương

Đừng gầy rồi bỏ, thế thường cười chê

 

Bây giờ mận mới hỏi đào

Vườn hồng đã có ai vào hay chưa ?

Mận hỏi thời đào xin thưa

Vườn hồng có lối nhưng chưa ai vào !

 

Bây giờ tui biết phận tui

Chỉ là cơm nguội phòng khi đói lòng

 

Bấy lâu vắng mặt khát khao

Bây giờ thấy mặt muốn cào mặt ra

 

Bầu ơi thương lấy bí cùng

Tuy rằng khác giống, nhưng chung một giàn

 

Bậu buồn, qua dễ chẳng buồn

Cá dưới sông biếng lội, chim trên nguồn biếng bay

 

Bé nhưng mà bé hạt tiêu

Bé cay, bé đắng, bé xiêu lòng người

 

Bé xé ra to

 

Bên kia sông, ai lập kiểng chùa Tân Thiện

Bên này sông, qua lập cái huyện Hà Đông

Cái huyện Hà Đông để cho ông Bao Công xử kiện

Cái chuà Tân Thiện nhiều kẻ tu hành

Chim kêu dưới suối trên cành

Qua không bỏ bậu, sao bậu đành bỏ qua ?

 

Bên này sông em bắc cây cầu mười tấm ván

Bên kia sông em lập cái quán mười hai từng

Bán buôn nuôi mẹ cầm chừng đợi anh

 

Bến em có gốc dừa tơ

Đêm trăng em đứng em chờ đợi ai?

 

Biết bao gái đẹp như hoa

Vỡ trâm, gãy xuyến, chìm thoa, rơi vàng

 

Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng.

 

Biết một mà chẳng biết hai

 

Biết nhau từ thuở buông thừng

Trăm chắp nghìn nối, xin đừng quên nhau

 

Biết thì thưa thốt,

Không biết dựa cột mà nghe

 

Biển sâu, con cá lớn vẫy vùng

Trời cao muôn trượng, cánh chim hồng bay cao

 

Biển trời đua sắc vẫy vùng

Nữ nhi sánh với anh hùng được nao!

 

Biểu về nói với ông câu

Cá ăn thì giựt, để lâu hết mồi

 

Bì phấn so với bì vôi

Bì con ông lái với tôi chân sào

 

Bìm bịp kêu nước lớn anh ơi

Buôn bán không lời, chèo chống mỏi mê

 

Bịnh quỉ có thuốc tiên

 

Bói ra ma, quét nhà ra rác

 

Bỏ thì thương, vương thì tội

 

Bồ câu bồ các

Tha rác lên cây,

Gió đánh lung lay

Là vua Cao Tổ,

Những người mặt rô?

Là chú Tiêu Hà,

Tính toán chẳng ra

Là dượng Tào Tháo

Đánh bạc cầm áo

Là anh Trần Bình

 

 

Bồng bồng mẹ bế con sang

Đò dọc quan cấm, đò ngang không chèo

Muốn sang thì bắc phù kiều

Muốn con hay chữ thời yêu kính thầy

 

Bốn ông mà ngồi một bàn

Cùng uống một chén, cùng than một lời

 

Bới đất, nhặt co?

 

Bới lông, tìm vết

 

Bờ sông lại lở xuống sông

Đàn bà mà lấy đàn ông, thiệt gì

 

Bởi anh đành đoạn

Đốn ngọn cây bần

Không cho ghe cá đậu gần ghe tôm

Thương anh em phải sớm hôm

 

Bởi anh trăm việc canh nông

Cho nên mới có bồ trong bịch ngoài

 

Bởi ham mới mắc, bởi mê mới lầm

 

Buôn gặp thời, câu gặp chỗ

 

Buồn ngủ lại gặp chiếu manh

Hay ăn, làm biếng gặp anh đứng đường

 

Buồn về một nỗi tháng Giêng

Con chim, cái cú, nằm nghiêng thở dài

Buồn về một nỗi tháng Hai

Đêm ngắn, ngày dài, thua thiệt người ta

Buồn về một nỗi tháng Ba

Mưa rầu, nắng lửa, người ta lừ đừ

Buồn về một nỗi tháng Tư

Con mắt lừ đừ cơm chẳng muốn ăn

Buồn về một nỗi tháng Năm

Chửa đặt mình nằm gà gáy, chim kêu

 

Buổi chợ đông, con cá hồng, chê lạt

Buổi chợ tàn, con tép bạc cũng mua

 

Bút sa gà chết

 

Bùn xa bèo, bùn khô, bèo héo

Lựu xa đào, lựu xéo, đào xiên

Vàng cầm trên tay rớt xuống không phiền

Chỉ phiền một nỗi nợ duyên không tròn

 

Bụng đói, đầu gối phải bò

 

Bụng đói, tai điếc

 

Bụng làm dạ chịu

 

Bụt nhà không thiêng

 

Bươm bướm mà đậu cành bông

Đã dê con chị, lại bồng con em

 

Bước lên xe kiếng đi viếng mả chồng

Mả chưa cỏ mọc trong lòng đậu thai

 

Bước sang canh một, anh thắp ngọn đèn vàng

Chờ con bạn ngọc thở than đôi lời

Canh hai vật đổi sao dời

Tính sao nàng tính trọn đời thủy chung.

Canh ba cờ phất trống rung

Mặc ai ai thẳng ai dùn mặc ai

Canh tư hạc đậu cành mai

Sương sa lác đác khói bay mịt mờ

Canh chầy tơ tưởng tưởng tơ

Chiêm bao thấy bậu dậy rờ chiếu không

 

Bước vô trường án, vỗ ván cái rầm

Bủa xua ông Tham biện, bạc tiền ông để đâu?

 

Bước xuống ruộng sâu, em mảng sầu tấc da.

Tay em ôm bó mạ, lụy ứa hai hàng

Ai làm lỡ chuyến đò ngang

Cho loan với phượng đôi hàng biệt ly

 

Bực mình chẳng muốn nói ra

Muốn đi ăn giỗ chẳng ma nào mời

Last edited by danden; 07-17-2003 at 01:07 PM.

 

C

Cá bống còn ở trong hang

Lá rau tập tàng còn ở ruộng dâu

Ta về, ta sắm cần câu

Câu lấy cá bống, nấu rau tập tàng

 

Cá buồn cá lội tung tăng

Em buồn em biết đãi đằng cùng ai ?

 

Cá kèo mà gặp mắm tươi

Như nơi đất khách gặp người cố tri

 

Cá không ăn muối cá ươn

Con cãi cha mẹ, trăm đường con hư

 

Cá nục nấu với dưa hồng

Lơ mơ có kẻ mất chồng như chơi

 

Cá tươi xem lấy đôi mang,

Người khôn xem lấy đôi hàng tóc mai

Tóc mai sợi vắn sợi dài

Có đâu mặt rỗ đá mài không trơn

 

Cà Mau hãy đến mà coi

Muỗi kêu như sáo thổi

Đỉa lội lềnh như bánh canh

 

Cả vú lấp miệng em

 

Cách sông mới phải luỵ thuyền

Còn như đường liền ai phải luỵ ai

 

Cái ách giữa đàng, mang vào cô?

 

Cái cò lặn lội bờ sông

Gánh gạo đưa chồng, tiếng khóc nỉ non

 

Cái cò lặn lội bờ sông

Muốn lấy vợ đẹp, nhưng không có tiền

 

Cái cò mày đi ăn đêm

Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao

Ông ơi, ông vớt tôi nao

Tôi có lòng nào, ông hãy sáo măng

Có sáo, thì sáo nước trong

Đừng sáo nước đục, đau lòng cò con

 

Cái kiến mày kiện củ khoai

Chê em tao khó, lấy ai cho giàu

Nhà tao chín đụn, mười trâu

Lại thêm ao cá bắc cầu rửa chân

Cầu này là cầu ái ân

Một trăm con gái rửa chân cầu này

Có rửa thì rửa chân tay

Chớ rửa chân mày, chết cá ao anh

 

Cái Răng, Ba Láng, Vàm Xáng, Phong Điền

Anh thương em cho bạc cho tiền

Đừng cho lúa gạo, xóm giềng họ hay!

 

Cái Răng, Ba Láng, Vàm Xáng, Xà No

Anh có thương em, xin sắm một con đò

Để em qua lại mua cò gởi thơ

 

Cái khó bó cái khôn

 

Cái nết đánh chết cái đẹp

 

Cái ngủ mày ngủ cho lâu

Mẹ mày đi cấy ruộng sâu chưa về

Cái ngủ mày ngủ cho say

Mẹ mày vất vả chân tay suốt ngày

 

 

Cái ngủ mày ngủ cho lâu

Mẹ mày đi cấy ruộng sâu chưa về

Bắt được con trắm, con trê

Xách cổ mang về cho cái ngủ ăn

Cái ngủ ăn chẳng hết

Để dành đến Tết mồng Ba

Mèo già ăn vụng

Mèo ốm phải đòn

Mèo con phải va.

Con quạ có lông

Nồi đồng có nắp

 

Cái răng cái tóc là gốc con người

 

Câm hay ngóng, ngọng hay nói

 

Câm như hến

 

Cầm tay em như ăn bì nem gỏi cuốn

Dựa lưng nàng như uống chén rượu ngon

 

Cần tái, cải nhừ

 

Cầm vàng mà lội qua sông

Vàng rơi không tiếc, tiếc công cầm vàng

 

Cần Thơ là tỉnh

Cao Lãnh là quê

Anh đi lục tỉnh bốn bề

Mảng lo buôn bán không về thăm em

 

Canh khuya gà gáy ó o

Quân tử thức dậy còn mò đi đâu ?

 

 

Canh khuya thắp chút dầu dư

Tim loan cháy lụn, trầm tư một mình

 

Cao su đi dễ khó về

Khi đi trai tráng khi về bủng beo

 

Cao su đi dễ khó về

Trai đi mất vợ gái về thêm con

 

Cáo chết ba năm quay đầu về núi

 

Cát bay, vàng lại ra vàng

Những người quân tử dạ càng đinh ninh

Đinh ninh ta để dạ này

Có công mài sắt, có ngày nên kim

 

Cau già, dao bén thì ngon

Người già trang điểm phấn son cũng già

 

Cây cao bóng mát không ngồi

Ra ngồi chỗ nắng, trách trời không mây

 

Cây đa Chơ. Đũi

Nay nó trụi lủi, trốc gốc, mất tàng

Tình xưa còn đó, ngỡ ngàng nan phân !

 

Cây khô không có lộc

Người độc không có con

 

Cây khô không thể mọc chồi

Mẹ già không dễ sống đời với con

 

Cây khô không trái, gái độc không con

 

Cây không trồng nên lòng không tiếc

Con không đẻ nên mẹ ghẻ không thương

 

Cây muốn lặng, gió chẳng muốn ngừng

 

Cây trên rừng hoá kiểng

Cá dưới biển hoá long

Con cá lòng tong ẩn bóng ăn rong

Anh đi lục tỉnh giáp vòng

Đến đây trời khiến đem lòng thương em

 

Cây vông đồng không không trồng mà mọc

Con gái xóm này chẳng chọc mà theo

 

Cây xanh thời lá cũng xanh

Cha mẹ hiền lành để đức cho con

Mừng cây rồi lại mừng cành

Cây tốt lắm chồi, người đức lắm con

Ba vuông sánh với bảy tròn

Đời cha vinh hiển, đời con sang giàu

 

Cậu cai buông áo em ra

Để em đi chợ kẻo mà chợ trưa

Chợ trưa dưa nó héo đi

Lấy chi nuôi mẹ, lấy gì nuôi em ?

 

Cha chung chẳng ai khóc

 

Cha đời cái áo rách này

Mất chúng, mất bạn vì mày áo ơi !

 

Cha mẹ anh có đánh quằn đánh quại

Bắt anh ra treo tại nhành dương

Biểu từ ai, anh từ đặng

Chớ biểu anh từ người thương, anh không từ

 

Cha mẹ nuôi con bằng trời bằng biển

Con nuôi chạ mẹ, con tính từng ngày

 

Cha mẹ nuôi con biển hồ lai láng

Con nuôi cha mẹ tính tháng tính ngày

 

Cha nào con nấy, rau nào sâu nấy

 

Chanh chua thì khế cũng chua

Chanh bán có muà, khế bán quanh năm

 

Cháo nóng, liếm quanh

 

Cháu ơi, cháu ngủ cho ngon

Của dì, dì giữ ai bò mặc ai

 

Chàng về cho thiếp theo cùng

Đói no thiếp chịu, lạnh lùng thiếp cam

 

Chàng ôi, giận thiếp mà chi

Thiếp như cơm nguội đỡ khi đói lòng

 

Chàng về để áo lại đây

Để khuya em đắp gió khuya lạnh lùng

 

Chàng về để áo lại đây

Phòng khi em nhớ cầm tay đỡ buồn

 

Cháy nhà ra mặt chuột

 

Chặt không đứt, bứt không rời

Phơi không khô, chụm không cháy

(Đố là con gì? Con sam)

 

Chẳng ai giàu ba họ, chẳng ai khó ba đời

 

Chẳng ốm, chẳng đau làm giàu mấy chốc

 

Chẳng tham ruộng cả, ao tiền

Chỉ tham cái bút, cái nghiên anh đồ

 

Chân cứng, đá mềm

 

Chân đi ba bước lại dừng

Tuổi em còn bé chưa từng đi buôn

Đi buôn cho đáng đi buôn

Đi buôn cau héo có buồn hay không

 

Chân trời, góc biển

 

Chập chập rồi lại cheng cheng

Con gà sống thiến để riêng cho thầy

Đơm sôi thì đơm cho đầy

Đơm mà vơi đĩa thì thầy không ưng

 

Chén tình là chén say sưa

Nón tình anh đội nắng mưa trên đầu

 

Chẻ tre bện sáo cho dầy

Chận ngang sông Mỹ có ngày gặp em

 

Chê đắng chê hôi

Đã chê xôi không dẻo

Lại chê kẹo không ngọt

 

Chê đây, lấy đấy sao đành

Em chê cam sành , lấy phải quít hôi

Quít hôi bán một đồng mười

Cam ba đồng một, quít ngồi trơ trơ

 

Chết trước được mồ, được ma?

Chết sau nằm ngả, nằm nghiêng

 

Chì khoe chì nặng hơn đồng

Sao chì chẳng đúc nên cồng, nên chuông

 

Chị em dâu như bầu nước lã

 

Chị kia bới tóc đuôi gà

Nắm đuôi chị lại hỏi nhà chị đâu ?

Nhà tui ở dưới đám dâu

Ở trên đám đậu đầu cầu ngó qua

 

Chị lấy chồng, em gặm giò heo

Giò heo chị để chị treo

Em lấy giò mèo, em gặm em chơi

 

Chị ngã, em nâng

 

Chỉ đâu mà buộc ngang trời

Thuốc đâu mà chữa con người lẳng lơ

 

Chỉ đâu mà buộc ngang trời

Tay đâu mà bụm miệng người thế gian

 

Chiếc khăn cô đội trên đầu

Gió xuân đưa đẩy rơi vào tay tôi

Bâng khuâng tôi chẳng muốn rời

Trao cô thì tiếc, giữ thời không yên

 

Chiếc tàu lặn chạy mau đường gió

Cái xe hơi chạy lẹ như dông

 

Chiếu bông mà trải góc đền

Muốn vô làm bé biết có bền hay không?

 

Chiều chiều, buồn miệng nhai trầu

Nhớ người quân tử bên cầu ngẩn ngơ

 

Chiều chiều chim vịt kêu chiều

Bâng khuâng nhớ bạn chín chiều ruột đau

 

Chiều chiều lại nhớ chiều chiều

Nhớ người aó trắng khăn điều vắt vai

 

Chiều chiều lại nhớ chiều chiều

Trông về quê mẹ chín chiều ruột đau

 

Chiều chiều, ông chánh về Tây

Cô Ba ở lại lấy thầy Thông Ngôn

Thông ngôn, ký lục, bạc chục không màng

Lấy chồng thợ bạc đeo vàng đỏ tay

 

Chiều chiều ông Lã Đông Tân

Vai mang bầu rượu, tay cầm chiếc nem

 

Chiều chiều ra đứng ngõ sau

Trông về quê mẹ ruột đau chín chiều

 

Chiều chiều tui buồn tui ra sông cái, tự ải cho rồi

Sống làm chi mà chia ly thục nữ

Thác cho rồi đặng chữ thủy chung

 

Chiều chiều trước bến Văn Lâu

Ai ngồi, ai câu, ai sầu, ai thảm

Ai thương, ai cảm, ai nhớ, ai trông

Thuyền ai thấp thoáng bên sông

Đưa câu mái đẩy chạnh lòng nước non

 

Chiều chiều vịt lội, cò bay

Ông voi bẻ mía chạy ngay vô rừng

Vô rừng bứt một sợi mây

Đem về thắt gióng cho nàng đi buôn

 

Chim chìa vôi bay ngang đám thuốc

Cá bãi trầu lội tuốt mương cau

 

Chim đa đa đậu nhánh đa đa

Chồng gần không lấy, đi lấy chồng xa

Một mai cha yếu mẹ già

Chén cơm, đôi đũa, tách trà ai dâng

 

Chim khỏi lồng không mong trở lại

 

Chim khôn kêu tiếng rảnh rang

Người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe

 

Chim khôn lựa cành mà đậu

 

Chim khôn mắc phải lưới hồng

Hễ ai gỡ được, đền công bạc vàng

Anh rằng anh chẳng lấy vàng

Hễ anh gỡ được, thì nàng lấy anh

 

Chim quyên ăn trái nhãn lồng

Lia thia quen chậu, vợ chồng quen hơi

 

Chim quyên xuống đất ăn trùn

Anh hùng lỡ vận, lên rừng đốt than

 

Chim trời ai dễ đếm lông

Nuôi con ai dễ kể công tháng ngày

 

Chim trời cá nước, ai bắt được nấy ăn

 

Chim lìa cành còn thương nhớ cội

Người xa người tội lắm người ơi !

Chẳng thà không gặp thì thôi

Gặp rồi mỗi đứa một nơi sao đành

 

Chính chuyên chết cũng ra ma

Lẳng lơ chết cũng đem ra ngoài đồng

 

Cho em trở lại đường xưa

Để em tìm lại gốc dừa cạnh ao

Lời anh âu yếm chiều nào

Thoảng vang trong gió rì rào chớm thu

 

Chó ăn đá, gà ăn muối

 

Chó cậy gần nhà, gà cậy cần chuồng

 

Chó treo, mèo đậy

 

Chồi thược dược mơ mòng thụy vũ

Đóa hải đường thức ngủ xuân tiêu

 

Chồng chài, vợ lưới, con câu

Thằng rể đóng đáy, con dâu đi nò

 

Chồng chung chồng cha.

Ai khéo hầu hạ thì được chồng riêng

 

Chồng chung, vợ cha.

 

Chồng em áo rách em thương

Chồng người áo gấm, xông hương mặc người

 

Chồng em vốn kẻ đa tình

Già không bỏ, nhỏ không tha

Xấu như ma hắn cũng hú hí

Xấu như quỉ hắn cũng ăn nằm

 

Chồng già vợ trẻ là duyên

Vợ già, chồng trẻ là tiên ba đời

 

Chồng già vợ trẻ là tiên

Vợ già, chồng trẻ là duyên trên đời

 

Chồng già vợ trẻ là tiên

Vợ già chồng trẻ là duyên nợ trần

 

Chồng giận thì vợ làm lành

Miệng cười chúm chím: Thưa anh giận gì ?

Thưa anh, anh giận em chi

Muốn lấy vợ bé em thì lấy cho

 

Chồng nóng thì vợ bớt lời

Cơm sôi bớt lửa chẳng rơi hột nào

 

Chồng thấp mà lấy vợ cao

Nồi tròn, vung méo úp sao cho vừa

 

Chồng thấp mà lấy vợ cao

Như đôi đũa lệch so sao cho bằng

 

Chơi hoa cho biết mùi hoa

Cầm cân cho biết cân già, cân non

 

Chuối non giú ép, chát ngầm

Trai tơ đòi vợ khóc thầm thâu đêm

 

Chuồn chuồn bay thấp thì mưa

Bay cao thì nắng, bay vừa thì râm

 

Chuồn chuồn có cánh thì bay

Có thằng bé tí thò tay bắt mày

 

Chuột kêu chút chít trong rương

Em đi cho kheó đụng giường mẹ hay

 

Chuột sa chĩnh gạo

 

Chuyện đời chẳng ít thì nhiều

Không dưng, ai dễ đặt điều cho ai

 

Chuyện đời, vợ vợ chồng chồng

Thương nhau cũng vội, dứt lòng cũng mau

 

Chuyện người mặc kệ người lo

Hơi đâu đáy nước, mình mò bóng trăng

 

Chữ trinh đáng giá ngàn vàng

Từ anh chồng cũ đến chàng là năm

Còn như yêu vụng nhớ thầm

Họp chợ trên bụng hàng trăm sá gì

 

Chưa đỗ ông Nghè đã đe hàng tổng

 

Chưa học bò, đã lo học chạy

 

Chưa làm giàu, đã lo ăn cướp

 

Chừng nào đá nổi rong chìm

Muối chua, chanh mặn anh tìm được em

 

Chửa đui, chửa què, đừng khoe rằng tốt

 

Có bột mới gột nên hồ

 

Có bún nào ngon hơn bún Chơ. Gạo

Có đứa nào xạo bằng thằng út Gò Công

 

Có cây mới có dây leo

Có cột có kèo, mới có đòn tay

 

Có công mài sắt, có ngày nên kim

 

Có cha, có mẹ thì hơn

Không cha, không mẹ như đờn đứt dây

 

Có chí làm quan, có gan làm giàu

 

Có chí thì nên

 

Có chồng ghiền như ông tiên nho nho?

Ngó vô nhà đèn đỏ đèn xanh

Có chồng say như trong chay ngoài hội

Ngó vô nhà như hội tầm vu

 

Có chồng nghiền như ông tiên nho nho?

Thắp ngọn đèn sáng tỏ như sao

Tay cầm tiêm như phò mã múa đao

Chân vắt chéo như Khổng Minh xem sách

 

Có chồng mà chẳng có con

Khác gì hoa nở trên non một mình

 

Có chum cá mới ở đìa

Có em anh mới sớm khuya chốn này

 

Có con mà gả chồng gần

Nửa đêm đốt đuốc đem phần cho cha

Có con mà gả chồng xa

Ba phần ruộng rẻo chẳng ma nào cày

 

Có con phải khổ vì con

Có chồng phải gánh giang sơn nhà chồng

 

Có con phải khổ vì con

Có chồng phải ngậm bồ hòn đắng cay

 

Có công mài sắt có ngày nên kim

 

Có của thì có mẹ nàng

Có bạc có vàng thì có kẻ ưa

Chị là con gái nhà giầu

Ăn mặc tốt đẹp vào chầu tòa sen

Em là con gái nhà hèn

Ăn mặc rách rưới mon men ngoài hè

 

Có duyên không phận

 

Có duyên lấy được chồng già

Ăn xôi bỏ cháy, ăn gà bỏ xương

 

Có đâu sen ấu một bồn ?

Có đâu chanh khế sánh phần lựu lê ?

 

Có đỏ mà chẳng có thơm

Như hoa dâm bụt nên cơm cháo gì !

 

Có gió giông hung mới biết tùng bá cứng

Nhờ ngọn lửa hồng mới rõ thức vàng cao

Thuyền quyên sánh với anh hào

Vốn không thả lý, gieo đào như ai!

 

Có học phải có hạnh

 

Có làm mới có ăn

Ngồi không ai dễ đem phần tới cho

 

Có lòng xin tạ ơn lòng

Xin đừng đi lại mà chồng em ghen

 

Có mặt thì mắng, vắng mặt thì thương

 

Có mợ thì chợ cũng đông

Mợ đi lấy chồng thì chợ vẫn vui

 

Có mới thì nới cũ ra

Mới để trong nhà, cũ để ngoài sân

 

Có nghén thì đẻ, có ghẻ đâu mà lây

 

Có phước, đẻ con biết lội

Có tội, đẻ con hay trèo

 

Có phước lấy được vợ già

Sạch cửa sạch nhà, lại ngọt canh cơm

Vô phước, lấy phải trẻ ranh

Nó ăn, nó phá tan tành nó đi

 

 

Có qua có lại mới toại lòng nhau

 

Có tật, giật mình

 

Có thực mới vực được đạo

 

Có tích mới dịch nên tuồng

 

Có tiếng, không có miếng

 

Có tiếng mà chẳng có miếng

 

Có tiền mua tiên cũng được

 

Có yêu thời nói rằng yêu

Chẳng yêu, thì nói một điều cho xong

Làm chi dở đục, dở trong

Lờ đờ như nước cho lòng chẳng an

 

Cỏ mọc bờ giếng cheo leo

Lâm chung có bậu, hiểm nghèo có qua

 

Cô ấy mà lấy anh này

Chẳng phải đi cấy đi cày nữa đâu

Ngồi trong cửa sổ têm trầu

Có hai con nhỏ đứng hầu hai bên

 

Cô kia bỏ tóc đuôi gà

Nắm đuôi kéo lại, hỏi nhà ở đâu ?

Nhà tôi ở trước đám dâu

Ở sau đám cải đầu cầu ngó qua

 

Cô kia bỏ tóc đuôi gà

Nắm đuôi cô lại, hỏi nhà cô đâu ?

“Nhà em ở dưới đám dâu

Ở bên đám dậu đầu cầu ngó qua

Ngó qua dám bắp trổ cờ

Đám dưa trổ nụ đám cà trổ bông

 

Cô kia cắt cỏ một mình

Cho anh cắt với chung tình làm đôi

Cô kia cắt nữa hay thôi

Cho anh cắt với làm đôi vợ chồng !

 

Cô kia má đỏ hồng hồng

Cô chưa lấy chồng, còn chờ đợi ai

Buồng không lần lữa hôm mai

Đầu xanh mấy chốc, da mồi tóc sương

 

Cố đấm ăn xôi

 

Cổ tay em trắng lại tròn

Để cho ai gối nó mòn một bên

 

Cờ bạc là bác thằng bần

Áo quần bán hết ngồi trần tô hô

 

Cờ bạc là bác thằng bần

Cửa nhà bán hết, tra chân vào cùm

 

Con ai đem bỏ chùa này

A di đà Phật, con thầy thầy nuôi

 

Con cá buôi quạt đuôi ra biển Bắc

Bơi dọc lội ngang không chắc trở về

 

Con cá đối nằm trên cối đá

Chim đa đa đậu nhánh đa đa

Chồng gần không lấy, bậu lấy chồng xa

Mai sau cha yếu, mẹ già

Chén cơm, đôi đũa, chén trà ai dưng ?

 

Con cá sẩy là con cá lớn

 

Con cá trong lờ đỏ hoe con mắt,

Con cá ngoài lờ ngúc ngoắc muốn vô

 

Con chim chết dưới cội hoa

Tiếng kêu rụng giữa giang hà xanh xao

Mai anh chết dưới cội đào

Khóc anh xin nhỏ lệ vào thiên thu

 

Con chim chích choè

Nó đậu cành chanh

Tôi ném hòn sành

Nó quay lông lốc

Tôi làm một chốc

Được ba mâm đầy

Ông thầy ăn một

Bà cốt ăn hai

Cái thủ, cái tai

Tôi đem biếu chúa

Chúa hỏi chim gì

Con chim chích choè …

 

Con chim mày ở trên cây

Tao đứng dưới gốc mày bay đường nào

Con cá mày ở dưới ao

Tao tát nước vào mày sống được chăng

 

Con chim nho nho?

Đỏ mỏ, xanh lông

Đỏ mồng xanh kiếng

Nó kêu xao xuyến

Nhiều tiếng lạ lùng

Kêu sao cho quân tử nghe cùng

Phải duyên thì kết, phải lòng thì thương

 

Con có cha mẹ đe?

Không ai ở lỗ nẻ chui lên

 

Con cóc là cậu ông trời

Ai mà đánh nó thì trời đánh cho

Con cóc là cậu thầy nho

Hễ ai đánh chết, trời cho quan tiền

 

Cơm kể ngày, cày kể buổi

 

 

Cơm khô là cơm chảo

Cơm nhão là cơm hà tiện

 

Con công hay múa

Nó múa làm sao

Nó rụt cổ vào

Nó xoè cánh ra

Nó đậu cành đa

Nó kêu ríu rít

Nó đậu cành mít

Nó kêu vịt chè

Nó đậu cành tre

Kêu bè rau muống

Nó đậu dưới ruộng

Nó kêu tầm vông

Con công hay múạ..

 

Con dại, cái mang

 

Con đỉa đeo bà

Con gà cục tác

Mỏ nhác cầm chèo

Con mèo cầm lái

Con rái chạy buồm

Con tôm tát nước…

 

Con gà cục tác lá chanh

Con lợn ủn ỉn mua hành cho tôi

Con chó khóc đứng khóc ngồi

Bà ơi đi chợ mua tôi đồng giềng

 

Con gái giống cha, giàu ba ho.

Con trai giống mẹ, khó ba đời

 

Con gái mà gả chồng xa

Một là mất giỗ, hai là mất con

Con gái mà gả chồng gần

Có chén canh cần, nó cũng đem cho

 

Con gái mười bảy bẻ gẫy sừng trâu

 

Con gái mười bảy chớ ngủ cùng cha

Con trai mười ba đừng nằm cùng me.

 

Con gái ông Bang che dù che lọng

Con gái bà bống thổi lửa tắt đèn, cà rùm tùm xèng…

 

Con hát, mẹ khen hay

 

Con hơn cha, nhà có phúc

 

Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà

 

Con kiến mày ở trong nhà

Tao đóng cửa lại mày ra đường nào ?

Con cá mày ở dưới ao

Tao tát nước vào mày sống được chăng

 

Con không cha như nhà không nóc

Con không mẹ, con khóc tối ngày

 

Con không chê cha mẹ khó

Chó không chê chủ nhà nghèo

 

Con lên ba, cả nhà học nói

 

Con mèo mà trèo cây cau

Hỏi thăm chú chuột đi đâu vắng nhà

Chú chuột đi chợ đường xa

Mua mắm, mua muối giỗ cha con mèo

 

Con mèo, con chuột có lông

Cây tre có mắt, nồi đồng có quai

 

Con nhà lính, tính nhà quan

 

Con nhà quan đứt tay hơn con nhà nghèo đổ ruột

 

Con nhà tông, chẳng giống lông cũng giống cánh

 

Con quốc kêu réo rắt trên ngàn

Gà rừng táo tác gọi con tha mồi

Lạnh lùng thay láng giềng ôi

Láng giềng lạnh ít, sao tôi lạnh nhiều

 

Con người có tổ có tông

Như cây cội, như sông có nguồn

 

Con ngựa đau cả tàu không ăn co?

 

Con ơi, học lấy nghề bà

Trầu xin thì lấy, trầu mua thì đừng

 

Con ơi học lấy nghề cha

Một đêm ăn trộm bằng ba năm làm

 

Con ơi, mẹ bảo con này

Học buôn, học bán cho tày người ta

Chứ đừng học thói chua ngoa

Họ hàng ghét bỏ, người ta chê người

 

Con ơi nhớ lấy câu này

Cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan

 

Con rồng, cháu tiên

 

Con sâu làm rầu nồi canh

Một người làm xấu, nhơ danh cả nhà

 

Con sông bên lở, bên bồi

Bên lở thì đục, bên bồi thì trong

Sông kia nước chảy đôi dòng

Biết rằng bên đục, bên trong bên nào!

 

Con thợ cấy khó lấy con ông chủ điền

Con bán chuối chiên xứng duyên anh giò cháo quảy

 

Con út, con ít như mít chín cây

Gái cũng như trai, ai ai cũng chuộng

 

Con vua thì lại làm vua

Con sãi ở chùa lại quét lá đa

Bao giờ dân nổi can qua

Con vua thất thế lại ra quét chùa

 

Còn ăn còn ngủ còn gân

Không ăn không ngủ có mần được chi

 

Còn cha gót đỏ như son

Đến khi cha thác, gót con đen xì

 

Còn cha gót đỏ như son

Đến khi cha chết gót con như bùn

 

Còn duyên, kẻ đón người đưa

Hết duyên, đi sớm về trưa một mình

 

Còn duyên kén những trai tơ

Hết duyên ông lão cũng quơ làm chồng

 

Còn duyên như tượng tô vàng

Hết duyên như ổ ong tàn ngày mưa

Còn duyên kẻ đón người đưa

Hết duyên đi sớm về trưa một mình

 

Còn đêm nay nữa mai đi

Lạng vàng không tiếc, tiếc chi ngồi kề

Còn đêm nay nữa, mai về

Lạng vàng không tiếc, tiếc kề má son

 

Còn nước, còn tát

 

Còn sống, con chẳng chịu nuôi

Linh đình làm giỗ cho ruồi nó bâu

 

Còn trời còn nước còn non

Còn cô bán rượu, anh còn say sưa

 

Cơn đàng Đông, vừa trông vừa chạy

Cơn đàng Nam, vừa làm vừa chơi

Cơn đàng Tây, chẳng mưa dây cũng bão giật

 

Cong môi hay hót

Mỏng môi hay hờn, dầy môi ăn vụng

 

Còng số 8 như vàng mười tám

Anh vào tù như hoàng tử nhập cung

Coi đấm đá như bài ca vọng cô?

 

Cõng rắn cắn gà nhà

Rước voi dày mả tô?

 

Công anh chẻ nứa đan bồ

Con chị đi mất, anh vồ con em

Công anh rọc lá gói nem

Con chị đi mất, con em trốn chồng

 

Công anh xúc tép nuôi cò

Cò ăn, cò lớn cò dò đi đâu ?

 

Công cha như núi Thái Sơn

Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra

Một lòng thờ mẹ kính cha

Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con

 

Cu kêu ba tiếng cu kêu

Kêu mau đến Tết, dựng nêu ăn chè

 

Cu kêu từng cặp trên cây

Tào khương nghĩa nặng, sao mầy bỏ tao

 

Cúc mọc dưới sông anh kêu là cúc thủy

Sàigòn xa, chơ. Mỹ cũng xa

Gởi thơ thăm hết nội nhà

Trước thăm phụ mẫu, sau là thăm em

 

Cùng nhau tớ trước, thầy sau

Chim kêu, vượn hú thêm đau đớn lòng

 

Của chồng, công vơ.

 

Của chua ai nấy cũng thèm

Em cho chị mượn chồng em vài ngày

Chồng em đâu phải trâu cày

Mà cho chị mượn cả ngày lẫn đêm

 

Của kho, không lo cũng hết

 

Của không ngon, đông con cũng hết

 

Của làm ra để trên gác

Của cờ bạc để ngoài sân

Của phù vân để ngoài ngõ

 

Của mình, mình giữ bo bo

Của người thì thả cho bò nó ăn

 

Của một đồng, công một lượng

Công thì thưởng, tội thì trừng

Đặng không mừng, mất không lo

Ăn chưa no, lo chưa tới

Ăn cơm mới, nói chuyện cũ

Cha mẹ cú, đẻ con tiên

Cha mẹ hiền, sinh con thảo

 

Của phù vân không chân hay chạy

 

Của thiên, trả địa

 

Của vào nhà quan như than đổ lò

Của vào nhà khó như gió vào nhà trống

 

 

Củi khô dễ nấu, chồng xấu dễ xài

 

Cũ người thì lại mới ta

Người chê rách rưới, ta cho là gấm nhung

 

Cũng trũng, cũng gò, cũng rẫy, đồng

Một bề biển lớn, ba bề sông

Bèo theo nước cuốn qua Vàm Láng

Nắng mở đường lên họp Chơ. Giồng

Thế sự nếu dồn cơn nước nổi

Tình quê xin thắp bóng đèn chong

Ruộng biền, muối mặn đời thanh đạm

Dấu giữa phù hoa, há lạt lòng

 

Cười người chớ vội cười lâu

Cười người hôm trước hôm sau người cười

 

Cứu vật, vật ơn

Cứu nhân, nhân oán

Last edited by danden; 07-15-2003 at 08:00 PM.

 

Con ơi ! Hảy lấy người mà học Đạo

Đạo làm người , khó lắm Con ơi !

 

Da mồi tóc bạc

 

 

 

Dao cau rọc lá trầu vàng

Mắt anh anh liếc, mắt nàng nàng đưa

 

Day qua bên trái gặp bảy mũi dùi

Day qua bên mặt gặp mười mũi giáo

 

Dạy con từ thủa còn thơ

Dạy vợ từ thủa ban sơ mới về

 

Dạy con từ thuở còn thơ

Dạy vợ dạy thuở bơ vơ mới về

 

Dã tràng xe cát biển Đông

Nhọc nhằn mà chẳng nên công cán gì

 

Dâu ông nọ ném tằm bà kia

 

Dầu bông bưởi, dầu bông lài

Xức vô tới Tết còn hoài mùi *** trâu

 

Dầu bông quế, dầu bông hường

Hải đường, thơm thiệt là thơm

Tóc em như lông con chó xồm

Xức dầu thì xức, ai thèm dòm, bớ em Hai

 

Dầu bông sứ, dầu bông ngâu

Xức tóc con Thi. Mầu

Nó đứng đầu cầu

Nắng dãi mưa dầu, hôi hãy còn hôi

 

Dầu cù là hiệu Ông Tiên

Xức vô chót mũi, nổi điên tức thời

 

Dẫu xây chín bậc phù đồ

Không bằng làm phước cứu cho một người

 

Dốc một lòng lấy chồng hay chữ

Để ra vào kinh sử lắng nghe

 

Dốt đặc cán mai

 

Duyên phải duyên kim cải

Ngãi phải ngãi giao hòa

Rồi mai mốt đây con bạn nói dìa nhà

Cho qua nhắn kỉnh thăm cô bác với ông bà đặng bình an

 

Dù ai buôn bán nơi đâu

Mồng Mười, tháng Tám chọi trâu thì về

 

Dù ai cho bạc cho vàng

Chẳng bằng trông thấy mặt chàng hôm nay

 

Dù ai nói ngã nói nghiêng

Thì ta vẫn vững như kiềng ba chân

 

Dương Đông gió lạnh không tình sưởi

Rượu đã say mèm vẫn nhớ thương

 

Đà Lạt có thác Camly

Ai muốn sầu bi về hồ Than Thơ?

 

Đàn bà nói có là không

Nói yêu là ghét, nói buồn là vui

 

Đàn bà tốt tóc thì sang

Đàn ông tốt tóc thì mang nặng đầu

 

Đàn đâu mà gảy tai trâu

Đạn đâu bắn sẻ, gươm đâu chém ruồi

 

Đàn kêu tích tịch tình tang

Ai đem công chúa lên thang mà về

 

Đàn ông đi biển có đôi

Đàn bà đi biển mồ côi một mình

 

Đàn ông không râu bất nghì

Đàn bà không vú lấy gì nuôi con

 

Đàn ông năm bảy lá gan

Lá ở cùng vợ, lá toan cùng người

 

Đàn ông nông nổi giếng khơi

Đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu

 

Đánh bạc quen tay

Ngủ ngày quen mắt

Ăn vặt quen mồm

 

Đánh chết cái tật chẳng chừa

Đến mai ra chợ, bánh dừa lại ăn

 

Đánh chó phải nể mặt chủ nhà

 

Đánh trống qua cửa nhà sấm

 

Đầu voi, đuôi chuột

 

Đẻ con chẳng dạy chẳng răn

Thà rằng nuôi lợn cho ăn lấy lòng

 

Đem chuông đi đánh xứ người

Không kêu cũng đánh ba hồi cho kêu

 

Đêm khuya gà gáy ó o

Quân tử thức dậy còn mò đi đâu ??

 

Đêm tháng Năm chưa nằm đã sáng

Ngày tháng Mười chưa cười đã tối

 

Đèn Sài Gòn ngọn xanh, ngọn đo?

Đèn Mỹ Tho ngọn tỏ, ngọn lu

Anh về học lấy chữ nhu

Chín trăng em cũng đợi, mười thu em cũng chờ

 

Đèn cầu tàu ngọn lu, ngọn to?

Anh trông không rõ, anh ngỡ đèn màu

Rút gươm đâm họng, máu trào

Để em ở lại, em kiếm thằng nào hơn anh

 

Đèn nhà lầu hết dầu, đèn tắt

Lửa nhà máy hết cháy thành than

Nhang chùa Ông hết mạt, nhang tàn

Kể từ khi em biết được chàng

Đêm về em lăn lộn như con chim phượng hoàng bị tên

 

Đèo nào cao bằng đèo Châu Đốc

Xứ nào dốc bằng xứ Nam Vang

Một tiếng anh than ba bốn đôi vàng em không tiếc

Anh lấy đặng em rồi anh trốn biệt lánh thân

 

Đèn nào sáng bằng đèn Sa Đéc

Gái nào đảm bằng gái Nha Mân

Anh thả ghe câu lên xuống mấy lần

Thương em đứt ruột, nhưng tới gần lại run

 

Đèn treo ngang quán

Tỏ rạng bờ kinh

Em có thương anh thì ăn nói cho thiệt tình

Đừng để cho anh lên xuống một mình bơ vơ

 

Đêm khuya nguyệt lặn sao tàn

Đồng hồ điểm nhặt nhớ chàng không quên

 

Đêm khuya thắp chút dầu dư

Tim loan cháy lụn, sầu tư một mình

 

Đêm khuya thiếp mới hỏi chàng

Cau xanh ăn với trầu vàng xứng chăng ?

 

Đêm khuya, trăng dọi lầu son

Vào ra thương bạn, héo hon ruột vàng

Bển qua đây đàng đã xa đàng

Dầu tui có lâm nguy thất thế

Hỏi con bạn vàng nó cứu không ?

Chiều rồi ke? Bắc, người Đông

Trách lòng người nghĩa, nói không thiệt lời

 

Đêm nằm tàu chuối có đôi

Hơn nằm chiếu tốt lẻ loi một mình

 

Đêm qua, đêm lạnh, đêm lùng

Đêm đắp áo ngắn, đêm chung áo dài

Bây giờ chàng đã nghe ai

Aó ngắn chẳng đắp, aó dài không chung

Bây giờ sự đã nhạt nhùng

Giấm thanh đổ biển mấy thùng cho chua

Cá lên mặt nước, cá khô

Vì anh, em phải giang hồ tiếng tăm

 

Đêm qua nguyệt lặn về Tây

Sự tình kẻ ấy, người đây còn dài

Trúc với mai, mai về trúc nhớ

Trúc trở về, mai nhớ trúc không

Bây giờ ke? Bắc, người Đông

Kể sao cho xiết tấm lòng tương tư

 

Đêm qua ra đứng bờ ao

Trông cá, cá lặn trông sao sao mờ

Buồn trông con nhện giăng tơ

Nhện ơi, nhện hỡi nhện chờ mối ai ?

Buồn trông chênh chếch sao mai

Sao ơi, sao hỡi nhớ ai sao mờ

Đêm đêm nhìn dải Ngân Hà

Ngôi sao Tinh đẩu đã ba năm tròn

Đá mòn, nhưng dạ chẳng mòn

Ngàn năm nước chảy, dạ còn trơ trơ

 

 

Đêm thanh cảnh vắng

Thức trắng năm canh

Một duyên, hai nợ, ba tình

Đường kia,nỗi nọ, phận mình ra sao ?

 

Đến đây đất nước lạ lùng

Con chim kêu cũng sợ, con cá vẫy vùng cũng lo

 

Đến ta mới biết của ta

Trăm nghìn năm trước biết là của ai

 

Đề huề chồng vơ.

Như bí rợ nấu kiểm với khoai lang

Như tép rang ăn cặp với canh khoai mỡ

 

Đi chùa lạy Phật cầu chồng

Hộ pháp liền bảo đờn ông hết rồi

 

Đi đâu cho thiếp theo cùng

Đói no thiếp chịu, lạnh lùng thiếp cam

 

Đi đâu mà chẳng biết ta

Ta con ông Sấm, cháu bà Thiên Lôi

Xưa kia ta ở trên trời

Đứt dây rơi xuống làm người thế gian

 

Đi đâu mà vội mà vàng

Mà vấp phải đá mà quàng phải dây

Thủng thỉnh như chúng anh đây

Thì đá nào vấp, thì dây nào quàng

 

Đi một ngày đàng, học một sàng khôn

 

Đi cho biết đó biết đây

Ở nhà với mẹ biết ngày nào khôn

 

Đi qua nhà nho?

Thấy đôi liễn đỏ có bốn chữ vàng

Thạnh suy anh chưa biết chớ thấy nàng anh vội thương

 

Đi với bụt mặc áo cà sa

Đi với ma mặc áo giấy

 

Điểu tận, cung tàn

 

Đò từ Đông Ba, đò qua Đập Đá

Đò từ Vỹ Dạ, thẳng ngã Ba Sình

Lờ đờ bóng ngã, trăng chênh

Tiếng hò xa vọng nghĩa tình nước non

 

Đó đây trước lạ sau quen

Chẳng gần, qua lại đôi phen cũng gần

 

Đói ăn rau, đau uống thuốc

 

Đói lòng, ăn đọt chà là

Để cơm nuôi mẹ, mẹ già yếu răng

 

Đói lòng, ăn nắm lá sung

Chồng một thì lấy, chồng chung thì đừng

 

Đói lòng, ăn nửa trái sim

Uống lưng bát nước đi tìm người thương

 

Đói lòng, nuốt trái khổ qua

Nuốt vô sợ đắng, nhả ra con bạn cười

 

Đón cửa trước, rước cửa sau

 

Đòn xóc hai đầu

 

Đôi ta chẳng được sum vầy

Khác nào cánh nhạn lạc bầy kêu sương

Vì sương nên núi bạc đầu

Cành lay bởi gió hoa sầu vì mưa

 

Đôi ta đã trót lời thề

Con dao lá trúc đã kề tóc mai

Dặn rằng: Ai chớ quên ai !

 

Đôi ta như loan với phượng

Nỡ lòng nào để phượng lià cây

Muốn cho có đó, có đây

Ai làm nên nỗi nước này chàng ôi

Thà rằng chẳng biết thì thôi

Biết rồi gối chiếc lẻ loi thêm phiền

 

Đôi ta như thể con tằm

Cùng ăn một lá, cùng nằm một nong

Đôi ta như thể con ong

Con quấn con quít, con trong con ngoài

Đôi ta như thể con bài

Chồng đánh, vợ kết chẳng sai con nào

 

Đồn rằng quan tướng có oai

Cưỡi ngựa một mình, chẳng phải vịn ai

Vua khen rằng: “Ấy, mới tài”

Ban cho cái áo, với hai quan tiền

Đánh giặc thì chạy trước tiên

Xông vào trận tiền, cởi khố giặc ra

Giặc sợ giặc chạy

Trở về gọi mẹ mổ gà khao quân

 

Đông sao thời nắng, vắng sao thời mưa

 

Đông tay hơn hay làm

 

Đố ai biết lúa mấy cây

Biết sông mấy khúc, biết mây mấy từng

Đố ai quét sạch lá rừng

Để ta khuyên gió, gió đừng rung cây

Rung cây, rung cỗi, rung cành

Rung sao cho chuyển lòng anh với nàng

 

Đố ai lặn xuống vực sâu

Ru con không hát, em chừa nguyệt hoa

 

Đố anh con rít mấy chưn

Cầu Ô mấy nhịp, chơ. Đinh mấy người

Mấy người bán áo con trai

Chợ trong bán chỉ, chợ ngoài bán kim

 

Đổ lửa than nên vàng lộn trấu

Anh mảng thương thầm chưa thấu dạ em

 

Đời vua Thái Tổ, Thái Tông

Lúa rụng đầy đồng, gà chẳng cần ăn

 

Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa

Có nàng Tô Thị, có chùa Tam Thanh

Ai lên xứ Lạng cùng anh

Bõ công bác mẹ sinh thành ra em

Tay cầm bầu rượu nắm nem

Mải vui quên hết lời em dặn dò

Gánh vàng đi đổ sông Ngô

Đêm nằm mơ tưởng đi mò sông Thương

Vào chùa thắp một nén hương

Tay khấn, miệng vái, bốn phương chùa này

 

Đồng Tháp Mười cò bay thẳng cánh

Nước Tháp Mười lóng lánh cá tôm

Muốn ăn bông súng mắm kho

Thì vô Đồng Tháp ăn no đã thèm

 

Đồng tiền Vạn lịch

Thích bốn chữ vàng

Anh tiếc công anh gắn bó với nàng bấy lâu

Bây giờ nàng lấy chồng đâu ?

Để anh giúp đỡ trăm cau nghìn vàng

 

Đồng vợ đồng chồng,

Tát biển Đông cũng cạn

 

Đổng Kim Lân hồi còn nhỏ, đi bán giỏ nuôi me.

Anh gặp em đây không cửa không nhà

Muốn vô gá nghĩa, biết là đặng chăng ?

 

Đốt than nướng cá cho vàng

Lấy tiền mua rượu cho chàng uống chơi

 

Đờn cò lên trục kêu vang

Qua còn thương bậu, bậu khoan có chồng

Muốn cho nhơn nghĩa đạo đồng

Qua đây thương bậu hơn chồng bậu thương

Chiều nay qua phản bạn hồi hương

Nghe bậu ở lại vầy vương nơi nào

Ghe tui tới chỗ cắm sào

Nghe bậu có chốn muốn nhào xuống sông

 

Đu đủ tía, bạc hà cũng tía

Ngọn lang đâm, ngọn mía cũng đâm

Anh thấy em tốt mã anh lầm

Bây giờ anh biết rõ, vàng cầm anh cũng buông

 

Đưa nhau đổ chén rượu hồng

Mai sau em có theo chồng đất xa

Qua đò gõ nhịp chèo ca

Nước xuôi làm rượu quan hà chuốc say

 

Đục nước, béo cò

 

Đủng đỉnh như ông Từ vào đền

 

Được làm vua, thua làm giặc

 

 

Được voi, đòi tiên

 

Đứng mũi, chịu sào

 

Đường trơn trợt gượng đi kẻo té

Áo còn nguyên ai nỡ xé vá quàng

Hồi sớm mai, gặp em sao anh không hỏi

Hay dạ của chàng nay đã hết thương ?

 

Đường vô xứ Nghệ quanh quanh

Non xanh nước biếc như tranh hoạ đồ

 

Đứt tay một chút còn đau

Huống chi nhân nghĩa, lìa sao cho đành

 

E

 

 

Em có chồng sao em không nói ?

Để anh theo anh chọc em hoài

Chắc có ngày anh sẽ bị ăn dao phay !

 

Em đeo chiếc kim hườn

Em còn chờn vờn chiếc kim xuyến

Hườn xuyến vuột tay rồi, buồn nghiến, ai thương!

 

Em liều một cái bánh bò

Con nào chót chét, cặp giò em chặt hai

 

Em liều một chén dầu chanh

Con nào hỗn dữ, vuốt nanh em bẻ liền

 

Em liều một trái sầu riêng

Con nào độc hiểm, em nghiền ra tro

 

Em là con gái đồng trinh

Em đi qua đình, ông Nghè cho lính ra ve

Trăm lạy ông Nghè, tôi đã có con

Có con thì mặc có con

Thắt lưng cho ròn đặng lấy chồng quan

 

Em nghĩ thân em, như kiếng lấm lem cát bụi

Ai đó lau chùi, biết tới buổi nào xong ?

 

Em như hoa gạo trên cây

Anh như một đám cỏ may bên đường

Lạy trời cho cả gió sương

Hoa gạo rụng xuống, lại luồn cỏ may

 

Em như một cái sập vàng

Anh như manh chiếu bên đàng bỏ quên

Lạy trời cho gió nổi lên

Cho manh chiếu rách lên trên sập vàng

 

Em nhớ thương ai mà mặt mày ngơ ngác

Nhớ tên hốt rác hay thương thằng vét đường mương ?

 

Em ơi, anh bảo em này

Sông sâu chớ lội, đò đầy chớ đi

 

Em ơi, em có thương anh

Em ra canh lính cho anh leo tường!

 

Em ơi, em ở lại nhà

Vườn dâu em hái mẹ già em thương

Mẹ già một nắng hai sương

Chị đi một bước trăm đường xót xa

Cậy em em ở lại nhà

 

Em thấy anh em cũng muốn chào

Sợ anh chồng cũ, nó đứng bờ rào nó trông

 

Em thấy anh em cũng muốn chào

Sợ rằng chị ả dắt dao trong mình

Dao trong mình, gươm anh cặp nách

Thuận nhơn tình khoét vách sang chơi

 

Em thương nhớ ai ngơ ngẩn bên đầu cầu

Lược thưa biếng chải, gương Tàu biếng soi

Cái sập đá bỏ vắng em không ngồi

Vườn hoa hoang lạnh mặc người vào ra

 

Em về hỏi mẹ cùng cha

Có cho em lấy chồng xa hay đừng

 

Én bay thấp, mưa ngập bờ ao

Én bay cao, mưa rào lại tạnh

Em ơi , chua ngọt đã từng

Non xanh , nước biếc xin đừng quên nhau

Em đã van mẹ rằng đừng

Mẹ hấm , mẹ hứ , mẹ bưng ngay vào

Bây giờ chồng thấp vợ cao

Như đôi đũa ngọc, so sao cho bằng

Em có chồng rồi thì nói cho anh biết

Cớ chi mà xấp mặt , xây mày rứa em ?

Em về thưa với thầy se sẻ

Bấm với mẹ cho mình

Để anh vô kết nghĩa chung tình đặng không ?

Em thưa với thầy , thì thầy mắng

Thưa với mẹ , thì mẹ la

Em ngồi cửa sổ ngó ra

Thấy anh gánh nước xót xa trong lòng

Cớ chi phải điệu vợ chồng

Nghiêng vai vô gánh , đỡ lòng anh ra

Em buồn từ cửa ngõ buồn ra

Em buồn từ ngã bảy ngã ba buồn về

Em đừng đem dạ ưu phiền

Kiếp này không gặp ta nguyền kiếp sau

Em đây chỉ mến người tài

Đánh đông đông thắng , dẹp đoài đoài tan

Last edited by danden; 07-16-2003 at 01:31 PM.

 

Con ơi ! Hảy lấy người mà học Đạo

Đạo làm người , khó lắm Con ơi !

Reply With Quote Reply With Quote

06-22-2003, 09:37 PM #4 danden’s Avatar danden  danden is offline

Registered User

 

Join Date

Oct 2002

Location

Làng Mỹ Khê

Gà đẻ, cục tác

 

Gà đen chân trắng, mẹ mắng cũng mua

Gà trắng chân chì, mua chi giống ấy

 

Gà nào hay bằng gà Cao Lãnh

Gái nào bảnh bằng gái Nha Mân

 

Gà què ăn quẩn cối xay

Ăn đi, ăn lại cối tày một bên

 

Gan teo mấy đoạn, ruột thắt mấy từng

Mình bảy buôi lỗ miệng đặng cầm chừng xa tui

 

Gái có chồng như gông đeo cô?

Gái không chồng như phản gỗ long đanh

 

Gái có chồng như gông đeo cô?

Trai có vợ như rợ buộc chân

 

Gái không chồng như thuyền không lái

Trai không vợ như ngựa không cương

 

Gái lấy trai, đúng là gái dại

Trai lấy rồi, trai lại bán rao

Gái đâu có thứ hỗn hào

Trai chưa làm rể, gái vào làm dâu

 

Gái một con, trông mòn con mắt

 

Gái Tầm Vu đồng xu ba đứa

Con trai Thu? Thừa cỡi ngựa xuống mua

 

Gái Thới Bình lòng ngay dạ thẳng

Trai bạc tình một cẳng về quê

 

Gạo Ba Thắt trắng như bông bưởi

Nước phông-tên tiền rưỡi một đôi

Saigon vui lắm em ơi

Lấy chồng về đó, một đời sướng thân

 

Gạo chợ, nước sông, củi đồng, nồi đất

 

Gạo ngon nấu cháo chưa nhừ

Mặt chị có thẹo, ảnh chừa đôi bông

 

Gẫm xem sự thế nực cười

Một con cá lội, mấy người buông câu

 

Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng

 

Gập ghềnh nước chảy qua đèo

Bà già tập tễnh mua heo cưới chồng

 

Ghe anh đỏ mũi xanh lườn

Ở trên Gia Định xuống vườn thăm em

 

Ghe anh mỏng ván, bóng láng nhẹ chèo

Xin anh bớt mái, nương lèo đợi em

 

Ghe em rẽ vô ngọn, anh chẳng đón chẳng chờ

Ghe anh tách bến tách bờ, em buồn cho trăng mờ sao lặn

Mình lấy nhau chẳng đặng bởi bà mai lưỡi vắn ít lời

Mật đường dù chẳng đi đôi

Chút hương rớt lại, một đời chưa quên

 

 

Ghe lên ghe xuống dầm dề

Sao anh không gởi thơ về thăm em ?

 

Ghét con xẩm lai mê trai, mi lai nhãn khứ

Ôm bụng trống chầu, bỏ xứ ra đi

 

Ghét của nào trời trao của đó !

 

Già kén, kẹn hom

 

Già thì đặc bí bì bì

Con gái đương thì rỗng toác toàng toang

Ngoài xanh trong trắng như ngà

Đàn ông cũng chuộng, đàn bà cũng yêu

(Đố là quả gì ? – quả cau dầy)

 

Giàu ba mươi tuổi chớ mừng

Khó ba mươi tuổi em đừng vội lo

 

Giàu cha, giàu mẹ thì ham

Giàu cô giàu bác, ai làm nấy ăn

 

Giàu đâu đến kẻ ngủ trưa

Sang đâu đến kẻ say sưa rượu chè

 

Giàu đổi bạn, sang đổi vơ.

 

Giàu từ trong trứng giàu ra

 

Giàu út ăn, khó út chịu

 

Giàu vì bạn , sang vì vơ.

 

Giả đò mua khế bán chanh

Giả đi đòi nợ thăm anh kẻo buồn

 

Giặc Tây đánh tới Cần Giờ

Bậu đừng thương nhớ đợi chờ uổng công

 

Giặc đến nhà, đàn bà phải đánh

 

Giận cá, chém thớt

 

Giận chồng xách gói ra đi

Chồng theo năn nỉ, khoái tù ti trở về

 

Giấy hồng đơn bán mấy

Cho anh mua lấy một tờ

Viết thơ quốc ngữ

Dán trên trái bưởi

Thả xuống giang hà

Bớ cô gánh nước bên bờ

Xuống sông vớt bưởi để mà xem thơ

 

Gieo gió gặt bão

 

Gió đưa bụi chuối sau hè

Anh mê vợ bé bỏ bè con thơ

Con thơ tay ẵm, tay bồng

Tay dắt mẹ chồng, đầu đội thúng bông

 

Gió đưa bụi trúc ngã quỳ

Ba năm trực tiết còn gì là xuân

 

Gió đưa cây cải về trời

Rau răm ở lại, chịu lời đắng cay

 

Gió đưa gió đẩy bông trang

Bông búp về nàng, bông nở về anh

 

Gió đưa gió đẩy

Về rẫy ăn cua, về đồng ăn cá

 

Gió đưa liễu yếu, mai quằn

Liễu yếu mặc liễu, mai quằn mặc mai

 

Gió đưa mụ đội lên dinh

Ông đội buồn tình, xách nón chạy theo

Ông đội đòi cưới ba heo

Mụ đội đòi cưới con mèo cụt đuôi

 

Gió đưa cành trúc la đà

Tiếng chuông Thiên Mụ, canh gà Tho. Xương

 

Gió đưa tàu chuối la đà

Tiếng chuông Xá Lợi, canh gà Thu? Thiêm

 

Gió đưa trăng thì trăng đưa gió

Con trăng lặn rồi gió biết đưa ai ?

 

Gió mùa Thu, mẹ đưa con ngu?

Năm canh dài thức đủ năm canh

 

Gió Nam non thổi lòn hang dế

Con bạn xa rồi để nhớ, để thương

 

Gió Nam non thổi lòn hang dế

Em đi lấy chồng nâng túi sửa khăn

 

Gió thổi một ngày năm bảy trận giông

Anh đi nằm bãi sao không thấy về

 

Gió vàng hiu hắt đêm thanh

Đường xa, dặm vắng xin anh đừng về

Mảnh trăng đã trót lời thề

Sao anh để gánh nặng nề riêng em

 

Giọt máu đào hơn ao nước lã

 

Gò Công giáp biển, nổi tiếng mắm tôm chà

Mắm tôm chua ai ai cũng chắt lưỡi hít hà

Saigon, chơ. Mỹ ai mà không hay

 

Gối rơm theo phận gối rơm

Có đâu dưới thấp mà chồm lên cao

 

Gỗ cẩm lai cậy cứng

Gỗ huỳnh đàn cậy thơm

Rác nọ chê rơm

Như cá cơm ghét cá rói

H

 

 

Hà Nội, ba sáu phố phường

Hàng mật, hàng đường, hàng muối trắng tinh

Từ ngày ta phải lòng mình

Bác mẹ đi rình đã mấy mươi phen

 

Hàm chó, vó ngựa

 

Hát bội làm tội người ta

Đàn ông bỏ vợ, đàn bà bỏ con

 

Hát hay không bằng hay hát

 

Hèn lâu mới gặp thầy Hai

Thuận tay điếu hút, điếu vấn, điếu vắt lỗ tai

 

Hèn mà làm bạn với sang

Kẻ ngồi người đứng có ngang nhau bao giờ

 

Hổ phụ sanh hổ tử, lân mẫu xuất lân nhi

 

Hổ xuống bình nguyên bị chó lờn

 

Hoa thơm, ai chẳng muốn đeo

Người khôn, ai nỡ cứ theo nặng lời

 

Hoa thơm ai chẳng nâng niu

Người khôn ai chẳng mến yêu mọi bề

 

Hoành hoạch, hoành hoạch

Giặt áo chồng tao

Giặt áo phải giặt cho sạch

Phơi áo thì phơi trên sào

Đừng phơi hàng rào rách áo chồng tao

 

Họa hổ họa bì, nan họa cốt

Tri nhân tri diện, bất tri tâm

 

Hoạ vô đơn chí, phúc bất trùng lai

 

Học ăn, học nói, học gói, học mơ?

 

Học đi đôi với hành

 

Học hành thi cử mà chi

Sáng sáng ăn no, tối ngủ khì

 

Học thầy không tầy học bạn

 

Học trò đi mò cơm nguội

Lỡ trượt vỏ dưa, té cái đụi, la trời

 

Học trò thò lò mũi xanh

Cầm miếng bánh đúc, chạy quanh nhà thầy

 

Hỏi vợ thì cưới liền tay

Chớ để lâu ngày lắm kẻ dèm pha

 

Hôm nay có đám giỗ gần

Trong bụng bần thần, chẳng muốn nấu cơm

 

Hôm qua anh đến chơi nhà

Thấy mẹ nằm võng, thấy cha nằm giường

Thấy em nằm đất. anh thương

Anh đi mua gỗ đóng giường tám thang

Bốn góc thì anh bịt vàng

Bốn chân bịt bạc, tám thang chạm rồng

 

Hôm qua tát nước đầu đình

Bỏ quên chiếc áo trên cành hoa sen

Em bắt được thì cho anh xin

Hay là em để làm tin trong nhà

Áo anh sứt chỉ đường tà

Vợ anh chưa có, Mẹ già chưa khâu

Áo anh sứt chỉ đã lâu

Mai mượn cô ấy sang khâu cho dùm

Khâu rồi anh sẽ trả công

Mai mốt lấy chồng anh sẽ giúp cho

Giúp em một thúng xôi vò

Một con lợn béo, một vò rượu tăm

Giúp em đôi chiếu em nằm

Đôi chăn em đắp, đôi tằm em đeo

Giúp em quan tám tiền cheo

Quan hai tiền cưới, lại đèo buồng cau

 

Hòn đất mà biết nói năng

Thì thầy địa lý hàm răng không còn

 

Hỗn như gấu

 

Hơn nhau manh aó, tấm quần

Cởi ra mình trần, ai cũng như ai

 

Hỡi cô tát nước bên đàng

Sao cô múc ánh trăng vàng đổ đi

 

Hỡi người kẻ đóng then gài

Có hay, có biết kẻ ngoài trùng dương

 

Huệ nhớ thương Lan, héo vàng xác Huê.

Anh quá thương nàng, trối kệ thị phi

 

Hút sách là chuyện chẳng lành

Trâu bò vườn ruộng hoá thành khói mây

 

Hùm dữ chẳng ăn thịt con

Last edited by danden; 07-16-2003 at 01:34 PM.

 

Con ơi ! Hảy lấy người mà học Đạo

Đạo làm người , khó lắm Con ơi !

Reply With Quote Reply With Quote

06-22-2003, 09:54 PM #5 danden’s Avatar danden  danden is offline

Registered User

 

Join Date

Oct 2002

Location

Làng Mỹ Khê

Posts

1,264

Thanks

0

Thanked 0 Times in 0 Posts

Vần K

 

 

 

Kẻ bằm chả, người gói nem

Kẻ dệt trướng, người thêu rèm, ngang nhau

Khác nào quạ mượn lông công

Ngoài hình xinh đẹp, trong lòng xấu xa

Khách đến nhà, chẳng gà thì vịt

Khéo ăn thì no, khéo co thì ấm

Khi vui miếng thuốc, miếng trầu

Khi buồn đi mất, biết đâu mà tìm

Khi vui non nước cũng vui

Khi buồn sáo thổi, kèn đôi cũng buồn

Khi xưa ai cấm duyên bà

Bây giờ bà già bà lại cấm duyên con

Khoai lang ngập nước khoai lang sùng

Lấy chồng cán bộ, lấy thằng khùng sướng hơn

KHôn cho người ta vái

Dại cho người ta thương

Dở dở ương ương, chỉ tổ cho người ta ghét

Khôn cũng chết, dại cũng chết, biết thì sống

Khôn dại tại tâm

Hay giận âm thầm là người ích ky?

Khôn ngoan chẳng lọ là nhiều

Người khôn mới nói nửa điều đã khôn

Khôn ngoan cũng thể đàn bà

Dẫu rằng vụng dại cũng là đàn ông

Khôn ngoan đối đáp người ngoài

Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau

Khôn ngoan hiện ra mặt

Què quặt hiện ra chưn tay

Khôn thì trong trí lượng ra

Dạy thì học lóm người ta bề ngoài

Khôn từ trong trứng khôn ra

Dại dẫu đến già cũng dại

Không ai giàu ba ho.

Không ai khó ba đời

Không chồng mà chửa mới ngoan

Có chồng mà chửa, thế gian sự thường

Không chùi để vậy lu li

Chùi ra tỏ rạng khác gì trăng thu

Không thầy, đố mầy làm nên

Khuyên chàng đọc sách ngâm thơ

Dầu cạn thiếp rót, đèn mờ thiếp khêu

Khuyên em chớ giận anh chi

Thoa son, giồi phấn rồi đi chụp hình

Kiềng ba chân vững như bàn thạch

Bỏ chuyện người tọc mạch ngoài tai

Sông sâu thì có sào dài

Ai cầm bị gậy ăn mày nên thân

Kiểng vật còn đây, em đành đi mất

Bạn ngọc xa rồi, gia thất ai coi?

Kiểng vật còn đây, người đà đâu mất

Con bạn xa rồi, trời đất quạnh hiu.

Kim chích vô thịt thì đau

Thịt chích vô thịt nhớ nhau suốt đời

Kim vàng ai nỡ uốn câu

Người khôn ai nỡ nói nhau nặng lời

 

Vần L

 

Lan Huệ sầu ai Lan Huệ héo

Lan Huệ sầu tình trong héo ngoài tươi

Lao động là vinh quang

Lang thang là chết đói

Hay nói thì ở tù

Lù khù thì đi kinh tế mới

Lá khô lủng lẳng treo cành

Giận thì nói vậy sao đành bỏ nhau

Lá lành đùm lá rách

Lác khô đi trước

Lác ướt đi sau

Mầy cùng với tao, hè, gãi!

Làm anh ăn trước bước đầu

Dạy dỗ em út ngõ hầu thay cha

Làm dâu khó lắm em ơi

Nhịn ăn nhịn mặc nhịn lời mẹ cha

Nhịn cho nên cửa, nên nhà

Nên kèo, nên cột, nên xà tầm vông

Nhịn cho nên vợ nên chồng

Rồi em coi sóc lấy trong cửa nhà

Làm dâu khổ lắm ai ơi

Vui chẳng dám cười, buồn chẳng dám than

Làm hoa cho người ta hái

Làm gái cho người ta trêu

Làm khách sạch ruột

Làm quan, sang cả ho.

Làm người ai muốn cùi đui

Phải sao chịu vậy, không vui chẳng buồn

Làm thì chẳng sánh bằng ai

Ăn thì thứ nhất, thứ hai trong làng

Làm trai lấy được vợ hiền

Như cầm đồng tiền mua được của ngon

Làm trai quyết trí tu thân

Công danh chớ vội, nợ nần chớ lo

Lạy trời cho thổi gió Nồm

Để cho chúa Nguyễn thuận buồm về kinh

Lạy trời mưa xuống

Lấy nước tôi uống

Lấy ruộng tôi cày

Lấy bát cơm đầy

Lấy khứa cá to

Lắm con lắm nợ, lắm vợ lắm cái oan gia

Lắm mối tối nằm không

Lắm sãi không ai đóng cửa chùa

Lẳng lơ vầng quế soi thềm

Hương đưa bát ngát càng thêm bận lòng

Gió thu thổi ngọn phù dung

Dạ nàng sắt đá anh rung cũng mềm

Lấy chồng cờ bạc là tiên (?)

Lấy chồng say rượu là duyên nợ nần

Lấy chồng làm lẽ khỏi lo

Cơm nguội đầy rá, cá kho đầy nồi

Lấy chồng làm lẽ khổ thay

Đi cấy, đi cày chị chẳng kể công

Đến tối chị giữ lấy chồng

Chị cho manh chiếu nằm không nhà ngoài

Đêm đêm gọi những: Bớ Hai

Thức dậy nấu cám, thái khoai, đâm bèo

Lấy chồng phải biết mặt chồng

Đêm nằm tư tưởng nghĩ ông láng giềng

Lấy chồng sang như chiếc vòng vàng

Lấy chồng thất học, như gặp thằng mọi vọc phẩm tiên

Lấy chồng từ thuở mười lăm

Chồng chê tôi bé chẳng nằm cùng tôi

Đến năm mười tám, đôi mươi

Tôi nằm dưới đất, chồng lôi lên giường

Một rằng thương, hai rằng thương

Có bốn chân giường gãy một còn ba

Ai về nhắn mẹ cùng cha

Chồng tôi nay đã giao hoà với tôi

Lấy thúng úp voi

Lấy vợ kiêng tuổi đàn bà

Làm nhà kiêng tuổi đàn ông

Lận đận lao đao phải sao chịu vậy

Bởi số ăn mày bị gậy phải mang

Lập vườn thời phải khai mương

Làm trai hai vợ phải thương cho đồng

Lên non mới biết non cao

Nuôi con mới biết công lao mẹ hiền

Lênh đênh chiếc lá giữa dòng

Thương thân góa bụa phòng không lỡ thì

Gió đưa trúc ngã mai quì

Ba năm trực tiết còn gì là xuân

Lênh đênh một chiếc thuyền tình

Mười hai bến nước biết gửi mình về đâu

Lêu lâu mặt thớt

Lỡ trợt té dài

Kêu con xẩm lai

Đem vài cục mỡ

Thoa mặt thoa mày

Cho hết mắc cỡ

Liếc dọc thằng trọc rụng rời

Liếc ngang ông hoàng bủn rủn

Liếc ngay thằng nài chết héo

Liếc xéo thằng vẹo chết khô

Liệu cơm, gắp mắm

Liệu mà thờ kính mẹ cha

Đừng tiếng nặng nhẹ người ta chê cười

Lòng anh như gió giữa đàng

Lòng em như ngọn nhang tàn giữa khuya

Lọng vàng che nải chuối xanh

Tiếc cho con chim phượng hoàng đậu cành tre khô

Lộc còn ẩn bóng cây tùng

Thuyền quyên đợi khách anh hùng sánh vai

Lộn con toán, bán con trâu

Lỗ miệng thì nói Nam mô

Trong lòng thì đựng ba bồ dao găm

Lời đường thốt nốt đưa qua

Lời đường cát mỡ gà đưa lại

Lời nói chẳng mất tiền mua

Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau

Lúa tháng năm trông trăng rằm tháng tám

Lúa tháng mười trông mùng tám tháng tư

Lục bình bông trắng, điên điển bông vàng

Điên điển mọc ở đất làng

Lục bình trôi nổi như chàng hát rong…

Lục tỉnh có hạt Ba Xuyên

Bạc Liêu chữ đặt, bình yên dân rày

Mậu Thìn vốn thiệt năm nay

Một ngàn hai tám, tiếng rày nổi vang

Phong Thạnh vốn thiệt tên làng

Giá Rai là quận, chợ làng kêu chung

Anh em Mười Chức công khùng

Bị tranh điền thổ, rùng rùng thác oan…

(Có ai biết chuyện này, kể BC nghe với, cám ơn)

Lụy nhỏ lúc biệt ly, anh đi em ơ?

Cái mảnh tình chung ai nỡ xé đôi

Lưu ly nửa nước nửa dầu

Nửa thương cha mẹ nửa sầu căn duyên

Lưỡi không xương nhiều điều lắt léo

Miệng không vành mó méo tứ tung

Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén

 

*

Last edited by danden; 07-16-2003 at 01:38 PM.

 

Con ơi ! Hảy lấy người mà học Đạo

Đạo làm người , khó lắm Con ơi !

 

Vần M

 

Mai thích Huế, xế thích Quảng

Má hồng hồng, muốn chồng thành dịch

Má ơi con má hư rồi

Còn đâu má gả, má đòi bạc trăm

Má ơi con má hư rồi

Má đừng trang điểm phấn giồi uổng công

Má ơi con má luông tuồng

Có ngày thiên hạ lột truồng ô danh

Má ôi con má phá thai

Nước da tái mét, trong ngoài đều hay

Má ôi con má thất tình

Ăn khay trầu quế, uống chình rượu hương

Má ơi đừng gả con xa

Chim kêu vượn hú biết nhà má đâu?

Máu chảy ruột mềm

Môi hở răng lạnh

Màn hoa lại trải chiếu hoa

Bát ngọc thì phải đũa ngà, mâm son

Mày thì cong tợ trăng non

Mặt thuôn trứng ngỗng ngó mòn lông nheo

Mạch trong nước chảy ra trong

Thế nào đi nữa, con dòng vẫn hơn

Mắng mèo, chửi chó

Mắt long lanh vốn kẻ đa tình

Tướng ngoe nguẩy là người dâm đãng

Mình xà uốn khúc

Trường túc bất chi lao

Hồng diện, đa dâm đa thuy?

Mặt em rỗ có ngày lì

Tay anh cán vá ông nội em trì cũng không ra

Mặt má bầu ngó lâu muốn chửi

Mặt chữ điền tiền rưỡi cũng mua

Mặt trời vừa lặn, mặt trăng vừa ló

Nè em Hai ôi, lại đây cho anh tỏ một đôi lời

Nước bèo gặp gỡ vậy thôi

Mai anh ra cửa biển, em sống đời biệt ly

Mặt trời vừa lặn, mặt trăng vừa ló

Qưới nương em ơi, anh xin tỏ với nàng

Con gái ông Bang, con gái ông Phu?

Qua cũng không màng

Chỉ chuộng con bạn ngọc biết đá vàng, thuỷ chung

Mâm thau chùi sáng

Để nằm trên ván

Bóng lộn thấy hình

Cháo đậu xanh kia, đường cát no.

Nhớ mình quên ăn

Mây xanh thì nắng, mây trắng thì mưa

Mây xưa cũng bỏ non về

Em xưa cũng giã câu thề đó đây

Nhớ đành biết mấy tầm tay

Chim bay biển Bắc hoa gầy bãi Đông!

Mất lòng trước đặng lòng sau

Mất trâu mất ruộng không màng

Mất cây cuốc mục ra làng kiện thưa

Mấy đời bánh đúc có xương

Mấy đời dì ghẻ mà thương con chồng

Mật ngọt chết ruồi

Mẫu đơn nở cạnh bờ ao

Đôi ta trinh tiết đợi nhau suốt đời

Mèo đến nhà thì khó

Chó đến nhà thì sang

Mẹ cha trượng quá khuôn vàng

Đền bồi sao xiết muôn vàn công ơn

Mẹ cú con tiên, mẹ hiền con thảo

Mẹ gà con vịt chắt chiu

Mấy đời dì ghẻ mà yêu con chồng

Mẹ già lo bảy lo ba

Lo cau trổ muộn, lo già hết duyên

Mẹ già như chuối ba hương

Như xôi nếp mật, như đường mía lau

Mẹ già ở túp lều tranh

Sớm khuya tối viếng mới đành dạ con

Mẹ mong gả thiếp về vườn

Ăn bông bí luộc, dưa hường nấu canh

Minh mông nổi nước

Su đước rườm rà

Ở đây anh tính sao ra?

Sắm bông hột lựu đặng mà cưới em!

Miếng ngon là miếng dữ

Miếng cử là miếng lành

Miếng trầu giải phá cơn sầu

Ăn cơm chẳng đặng, ăn trầu giải khuây

Miếng trầu là đầu câu chuyện

Con trâu là đầu cơ nghiệp

Mía sâu có đốt, nhà dột có nơi

Mình có thương, mình cắt tóc mình thề

Chỉ trời, vạch đất chớ hề bỏ nhau

Mình đành, cha mẹ chẳng đành

Cũng như gáo nước tưới hành không tươi

Mình nói dối ta mình chửa có chồng

Ta đi qua ngõ, mình bồng con ra

Con mình kheó giống con ta

Con mình bảy rưỡi, con ta ba phần

Mình nói dối ta mình hãy còn son

Ta đi qua ngõ thấy con mình bò

Con mình những trấu cùng tro

Ta đi xách nước rửa cho con mình

Mình về em chẳng cho về

Em nắm vạt áo em đề câu thơ

Mình về em chẳng cho về

Em nắm vạt áo em đề câu thơ

Câu thơ ba chữ đành rành

Chữ trung, chữ hiếu, chữ tình là ba

Chữ trung thì để phần cha

Chữ hiếu phần mẹ, đôi ta chữ tình

Mỏi gối chồn chân

Môn đăng hộ đối

Mồng chín tháng chín có mưa

Thì con sắm sửa cày bừa làm ăn

Mồng chín tháng chín không mưa

Thì con bán cả cày bừa đi buôn

Mồng năm, mười bốn, hăm ba

Đi chơi cũng lỗ, lựa là đi buôn

Một câu nhịn chín câu lành

Một cây làm chẳng nên non

Ba cây dụm lại nên hòn núi cao

Một con sâu làm rầu nồi canh

Một chờ, hai đợi, ba trông

Bốn thương, năm nhớ

Bảy tám chín mong, mười tìm

Một duyên, hai nợ, ba tình

Chiêm bao lẩn quất bên mình năm canh

Đêm nằm lại nghĩ một mình

Ngọn đèn khêu tỏ bóng quỳnh bay cao

Trông ra nào thấy đâu nào

Đám mây vơ vẩn ngôi sao mập mờ

Mong người, lòng những ngẩn ngơ

Một đàn cò trắng bay quanh

Cho loan nhớ phượng, cho mình nhớ ta

Mình nhớ ta như cà nhớ muối

Ta nhớ mình như cuội nhớ trăng

Mình về mình nhớ ta chăng

Ta về ta nhớ hàm răng mình cười

Một điều nói dối, sám hối bảy ngày

Một lần thì tởn tới già

Đừng đi nước mặn cho hà ăn chân

Một liều ba bảy cũng liều

Cầm bằng như trẻ chơi diều đứt dây

Một lo đứng cửa trông ra

Hai lo đi lấy chồng xa nước người

Ba lo sợ chị em cười

Bốn lo đi ngược, về xuôi sao đành

Năm lo lúc tử, lúc sinh

Sáu lo con gái một mình đường xa

Bảy lo nhớ cửa nhớ nhà

Tám lo còn chút mẹ già ai nuôi

Chín lo em thiệt cả mười

Để em kiếm lối tìm nơi đi về

Một ly nhâm nhi tình bạn

Hai ly uống cạn lòng sầu

Ba ly mũi chảy tới râu

Bốn ly ngồi đâu gục đó

Năm ly cho chó ăn chè

Sáu ly vợ đè cạo gió

Một mai trống lủng khó hàn

Dây dùn khó dứt, bạn lang khó tìm

Một miếng giữa đàng bằng một sàng xó bếp

Một miếng khi đói bằng một gói khi no

Một mình thong thả mần ăn

Khỏe quơ chài kéo, mệt quăng câu dầm

Một năm một tuổi một già

Ba năm một mối gắng mà đợi anh

Một nhà hai chủ không hoà

Hai vua một nước ắt là không yên

Một nong tằm bằng năm nong kén

Một nong kén bằng chín nén tơ

Em thương anh tháng đợi năm chờ

Lòng nào dứt mối lià tơ cho đành

Một thương hai nhớ ba sầu

Cơm ăn chẳng được, ăn trầu cầm hơi

Thương chàng lắm lắm chàng ơi

Biết đâu thanh vắng mà ngồi thở than

Một thuyền một lái chẳng xong

Một chĩnh hai gáo còn nong tay vào

Em xót thương anh phất ngọn cờ đào

Còn thò tay bẻ mận em dạ nào dám ưng

Một thương tóc bỏ đuôi gà

Hai thương ăn nói mặn mà có duyên

Ba thương má lúm đồng tiền

Bốn thương ăn nói dịu hiền dễ nghe…

Một tiếng chào cao hơn mâm cỗ

Một trăm con gái Thu?

Một lũ con gái chơ.

Anh cũng không màng

Anh chỉ thương con gái ruộng cơ hàn nắng mưa

Một trăm người bán, một vạn người mua

Một xị rượu, ba bốn xị dầu

Mới chuộng, cũ vong

Mua bộ bà ba

Đôi ba cặp vịt

Cam quít bưởi hồng

Vài gói Ô Long

Vài phong Bổn Lập

Cây dù mái sập

Đôi võng thêu cườm

Khăn lụa vàng lườm

Dầu chanh thơm ngát…

Mua cau chọn những buồng sai

Mua trầu chọn những trăm hai lá vàng

Cau tiện ngang, trầu vàng ngắt ngọn

Thời buổi này kén chọn làm chi

Sao em chẳng lấy chồng đi!

Mua cá thì phải xem mang

Mua bầu xem cuống mới toan không lầm

Mua trâu, cưới vợ, làm nhà

Cả ba việc ấy đều là khó thay

Muốn ăn cơm trắng cá kho

Trốn cha, trốn mẹ xuống đò thăm anh

Muốn ăn phải lăn vào bếp

Muốn chết phải lết vô hòm

Muốn cho êm ấm cửa nhà

Vợ kêu chồng dạ bẩm bà, con đây!

Muốn sang thì bắc cầu kiều

Muốn yêu cô chị phải chiều cậu em

Múa gậy vườn hoang

Mùa hè đang nắng, cỏ gà mọc trắng trời mưa

Tháng bảy heo may, chuồn chuồn bay thì bão

Mũi dại lái chịu đòn

Mười đêm chị giữ mười đêm ca?

Suốt tháng em nằm suốt tháng không

Chịu đấm ăn xôi, xôi lại hẩm

Cầm bằng làm mướn, mướn không công

Mười giờ tàu chạy Bến Thành

Xúp lê vội thổi bộ hành xôn xao

Mười năm cắp sách theo thầy

Năm thứ mười một vác cày theo trâu

Mười năm lưu lạc giang hồ

Một ngày tu tỉnh, cơ đồ lại nên

Mực văng vô giấy khó chùi

Vào vòng chồng vợ, đui cùi cũng phải theo

Nam Hà đi dễ khó về

Trai đi có vợ, gái về có con

Nam mô Bồ Tát

Chẻ lạt đứt tay

Đi cày trâu húc

Đi súc phải cọc

Đi học thày đánh

Đi gánh đau vai

Nằm dài nhịn đói

Nay em còn cha còn mẹ, còn cô còn bác

Nên em không dám tự tung tự tác một mình

Anh có thương em cậy mai dong đến nói

Cha mẹ đành em cũng sẽ ưng

Nát gỗ hãy còn bờ tre

Nàng dâu khôn lanh, nấu canh cho ngọt

Canh sôi hớt bọt, thêm ớt rắc tiêu

Mẹ chồng cay đắng đủ điều

Mẹ ghét cứ ghét, chồng chiều cũng vui

Nàng ơi anh quyết với mình

Công anh dan díu chẳng thành thời thôi

Con sông bên lở, bên bồi

Bên lở thì đục, bên bồi thì trong

Sông kia nước chảy hai dòng

Biết rằng bên đục, bên trong bên nào

Năm canh thì ngủ lấy ba

Hai canh coi sóc cửa nhà làm ăn

Năm hết, Tết đến

Nắng đổ chang chang

Thấy mặt con bán khoai lang

Tui bàng hoàng muốn làm cử rét

Trời mưa sấm sét

Thấy mặt con bán bánh tét

Tui muốn hét rụng rời…

Nắng hổng ưa, mưa hổng chịu

Nắng lên cho héo lá lan

Cho đáng kiếp chàng, phụ rẫy tình xưa

Nắng lên cho héo ngọn dừa

Đánh chết chẳng chừa cái thói đổi thay

Nắn lên cho héo nhánh mai

Tui rủa tối ngày kẻ chẳng thủy chung

Nắng mưa là bệnh của trời

Tương tư là bệnh của tôi yêu nàng

Nắng tốt dưa, mưa tốt lúa

Nằm giường lèo lại đòi trèo trướng phụng

Dẫu ai trề nhún, nó cũng làm ngang

Một khi bị đạp xuống sàn

Ngủ chung với chó, còn than nỗi gì

Nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa

Nè em Tiên Bửu ôi

Nhớ em chưa ăn xôi mà anh như gặp hồi no bụng

Chưa ăn bún mà anh cũng no hơi

Thương em quên đứng, quên ngồi

Ngứa đầu quên gãi, đứt ruột rồi quên đau

Nếm muỗng đường om (nồi đất), mùi thơm vị ngọt

Qua thương nhớ bậu thức trót canh gà

Phận bậu như hạt mưa sa

Phận qua như gió thổi tuốt ra vàm ngoài

Nếu anh ác gian, đem dạ phụ phàng

Cho con kiến hôi bò dưới đất

Con kiến vàng bò trên nhánh cây

Nếu anh mê đó, bỏ đây

Cho con cá lội dưới nước

Con chim bay trên trời

Nếu làm hoa làm hoa hướng dương

Nếu làm đá làm đá hoa cương

Ngày đi, trúc chửa mọc răng

Ngày về, trúc đã cao bằng ngọn tre

Ngày đi, lúa chửa có vè

Ngày về, lúa đã đỏ hoe ngoài đồng

Ngày đi, em chửa có chồng

Ngày về, em đã con quấn, con quít, con bồng, con mang

Ngày nào anh nói em đành

Bụi tre trước ngõ để dành đan nôi

Bây giờ anh nói em thôi

Bụi tre trước ngõ đan nôi ai nằm?

Ngày nào anh nói em đành

Cuốc đất trồng hành, gieo cải, vãi kê

Bây giờ, anh nói em chê

Để cải anh héo, cho kê anh tàn

Ngày nào ra đứng bờ sông

Sông xa, xa tít cho lòng em đau

Ngày qua tháng lại

Vật đổi sao dời

Nòng nọc đứt đuôi

Nhảy lên mặt đất

Rõ ràng cóc thật

Chẳng phải trê nào!

Cả xóm xôn xao

Đồn đi khắp huyện

Cóc cho nghe chuyện

Tìm đến thử coi

Nhận rõ con rồi

Lại xin lỗi vơ.

Trăm nghìn lạy mơ.

Vì trót quá ghen

Ở không trọn nghĩa…

Ngày rằm, mùng một ăn chay

Ghét con mỏ nhọn tưởng hoài chả nem

Ngày xưa anh bủng anh beo

Tay bưng chén thuốc tay đèo múi chanh

Bây giờ anh khỏi anh lành

Anh theo duyên mới anh đành phụ em

Ngày xưa quả báo thì chầy

Ngày nay quả báo trước ngay nhãn tiền

Nghe vẻ nghe ve

Nghe vè nói ngược

Ngựa đua dưới nước

Tàu chạy lên bờ

Lên núi đặt lờ

Xuống sông đốn củi…

Ngó lên nhang tắt đèn mờ

Mẫu thân đâu vắng bàn thờ lạnh tanh

Ngó lên tàng cây thấy cặp cu trốn nắng

Ngó ra ngoài ruộng thấy đôi cò trắng bay xa

Đi về lập miễu thờ cha

Cất chùa thờ mẹ, lập trang thờ bà

Ngó qua bên bến Tô Châu

Thấy em gánh nước trên đầu giắt trâm

Ngọc hoàng ngồi tựa ngai vàng

Thấy con uống rượu hai hàng lệ rơi

Ngồi buồn gởi bức thư sang

Có con rồng bạch chắn ngang giữa trời

Vậy nên thư chẳng tới nơi

Trong thư ai biết những lời làm sao

Ngồi buồn vuốt bụng thở dài

Nhớ chồng thì ít, nhớ trai thì nhiều

Ngày đêm trông bóng trăng tàn

Muốn riêng với nguyệt mà than một lời

Nguyệt rằng: Vật đổi sao dời

Thân này vẫn để cho người soi chung

Người ta tuổi tí tuổi mùi

Còn em thì chịu bùi ngùi tuổi (tủi) thân

Người trên ở chẳng chính ngôi

Khiến cho kẻ dưới chúng tôi hỗn hào

Người trên ở chẳng được cao

Khiến cho kẻ dưới lộn nhào lên trên

Người trồng cây hạnh người chơi

Ta trồng cây đức để đời về sau

Nhà ai chồng quỉ vợ ma

Hễ ông ăn chả thì bà ăn nem

Đói cơm khát nước tèm lem

No cơm ấm áo lại thèm nọ kia

Nhà Bè nước chảy chia hia

Ai về Gia Định, Đồng Nai thì về

Nhà có ngạch, vách có lỗ tai

Nhà em cao, hàng rào em kín

Nhà em tám, chín, mười từng

Con ong bay vô không lọt

Biểu con bướm đừng xôn xao

Anh về sắm lễ cho cao

Cậy mai dong cho giỏi

Mới bước vào nhà em

Nhà giàu tham việc, thất nghiệp tham ăn

Nhà hát bóng chào rào chộn rộn

Sở chụp hình ngồi đứng chỉnh tề

Thăm em một chút anh về

Chơi khuya lính bắt khó bề phân bua

Nhà không chủ như tủ không khóa

Nhà sạch thì mát, bát sạch thì ngon

Nhà ta ba bốn chị em

Mẹ ta còn thèm một chút rể xa

Ta về ta bảo mẹ ta

Rể gần cho ruộng, rể xa cho tiền

Nhà tôi có dãy vườn hoa

Có ba dãy nhãn, có ba dãy dừa

Dù anh đi sớm, về trưa

Sao anh chẳng nghĩ dãy dừa nhà tôi

Sao anh chẳng đứng, chẳng ngồi

Hay là anh phải duyên tôi anh buồn

Anh buồn, anh lại đi buôn

Có tiền lấy vợ, thôi buồn làm chi

Nhất con, nhì cháu, thứ sáu người dưng

Nhất quỉ, nhì ma, thứ ba học trò

Nhất mẹ, nhì cha, thứ ba bà ngoại

Nhất sĩ nhì nông

Hết gạo chạy rông nhất nông nhì sĩ

Nhất thân, nhì thế, tam ngân, tứ chế

Nhất thì bộ lại, bộ binh

Nhì thì bộ hộ, bộ hình cũng xong

Thứ ba thì đến bộ công

Nhược bằng bộ lễ, lạy ông xin về

Nhất tự vi sư, bán tự vi sư

Nhập giang tùy khúc, nhập gia tùy tục

Nhện sa xuống nước nổi phình

Kiếu huynh kiếu đệ kiếu người tình tôi lui

Nhiễu điều phủ lấy giá gương

Người trong một nước phải thương nhau cùng

Phu thê trong nghĩa tương phùng

Chăn loan, gối quế, chữ tùng cùng ai

Tấm đá hoa ghi tạc để đời

Nhìn nhau lệ ứa đôi hàng

Tàu lui ốc thổi, tui chàng rẽ phân

Nhìn ra sậy xám, lau vàng

Ngày lu, nắng úa, bóng chàng nơi đâu?

Nhịn đói nằm co còn hơn ăn no vác nặng

Nhỏ thì nhờ mẹ nhờ cha

Lớn lên nhờ vợ, về già nhờ con

Nhớ ai bổi hổi bồi hồi

Như đứng đống lửa, như ngồi đống than

Nhớ ai con mắt lim dim

Chân đi thất thểu như chim tha mồi

Nhớ ai hết đứng lại ngồi

Ngày đêm tơ tưởng một người ở xa

Nhớ ai nhớmãi thế này

Nhớ đêm quên ngủ, nhớ ngày quên ăn

Nhờ cô nhờ bác giúp lời

Chị em giúp của, ông trời định đôi

Nhứt nước, nhì phân, tam cần, tứ giống

Nhứt thích ăn trái chua

Hai ưa mua áo tốt

Ba tìm lột quần trai

Những người chước độc mưu thâm

Tai kia vạ nọ ngấm ngầm đến ngay

Những người thắt đáy lưng ong

Vừa khéo chiều chồng, vừa khéo nuôi con

Những người béo trục béo tròn

Ăn vụng như chớp, đánh con cả ngày

Những người ti hí mắt lươn

Trai thì trộm cắp, gái buôn chồng người

No mất ngon, giận mất khôn

Non cao cũng có đường trèo

Bệnh dẫu hiểm nghèo cũng có thuốc tiên

Non cao cũng có đường trèo

Đường có hiểm nghèo cũng có lối đi

Non kia ai đắp lên cao

Sông kia biển nọ ai đào chi sâu

Nói bóng nói gió

Nói chín thì làm nên mười

Nói mười làm chín kẻ cười người chê

Nói đẩy đưa cho vừa lòng bạn

Con sông Giang Hà chỗ cạn chỗ sâu

Nói gần, nói xa, chẳng qua nói thật

Nói lời thì giữ lấy lời

Đừng như con bướm đậu rồi lại bay

Nói người chẳng nghĩ đến ta

Thử sờ lên gáy xem xa hay gần

Nói như dùi đục chấm nước mắm

Nói như nước đổ đầu vịt

Nói ra thì nhớ lấy lời

Đừng như ong bướm đậu rồi lại bay

Nói toạc móng heo

Nói với người say như vay không tra?

Nồi đồng mà úp vung đồng

Con gái xứ Bắc lấy chồng Đồng Nai

Giậm chân xuống đất than dài

Chồng tôi vô Quảng biết ngày nào ra

Nội trong lục tỉnh Nam Kỳ

Thấy em ăn nói nhu mì anh thương

Có mặt tui mình nói mình thương

Tui về chốn cũ mình vấn vương nơi nào?

Núi cao chi lắm núi ơi

Núi che mặt trời, chẳng thấy người thương

Nước chanh giấy rưới vô mắm mực

Rau mũi viết trộn lẫn giấm son

Bốn mùi họp lại càng ngon

Cũng như qua gần bậu, chẳng còn chờ trông

Nước chảy đá mòn

Nước đến chân mới nhảy

Nước giữa dòng chê trong, chê đục

Vũng trâu đầm hì hục khen ngon

Nước không ra nước

Dầu không ra dầu

Lỡ quan lỡ lính lỡ làng

Lỡ lòng dân giả, lỡ hàng công khanh

Nước lã mà vã nên hồ

Tay không mà nổi cơ đồ mới hay

Nước lên, cuốn sáo nhổ đăng

Trong tay em có ngọc cũng không bằng có anh

Nước lên rồi nước lại ròng

Đố ai bắt được con còng trong hang

Nước mắm ngon dầm con cá liệt

Em có chồng nói thiệt anh hay

Nước mắt nhỏ sa lấy khăn mu xoa nàng chặm

Quyến luyến nhau rồi ngàn dặm khó quên

Nước sông gạo chơ.

Nước trong khe suối chảy ra

Mình chê ta đục, mình đà trong chưa?

Nửa đời sương gió ngang tàng

Trái tim lụy chỉ vì nàng đấy thôi

Nửa về nửa muốn ở đây

Về nhà nhớ bạn, ở đây nhớ nhà

Nực cười châu chấu đá xe

Tưởng rằng chấu ngã ai dè xe nghiêng

 

 

Ôi, ba bảy lá gan, lá tươi lá héo

Ruột chín chiều, chiều nở chiều teo

Ông chết, thì thiệt thân ông

Bà tôi sắp sửa lấy chồng nay mai

Bà chết, thì thiệt thân bà

Ông tôi sắp sửa lấy ba nàng hầu

Ốc tưởng rằng ốc vắn

Dè đâu ruột ốc trường

Lươn chê lịch, lịch chê lươn nhớt!

Ơn dưỡng dục chưa thỏa tình báo bô?

Nghĩa minh linh nguyện gắng sức tài bồi

Ơn trời mưa nắng phải thời

Nơi thì cày ruộng nơi thì bừa sâu

Công ơn chẳng quản bao lâu

Ngày nay nước bạc, ngày sau cơm vàng

Ai ơi chớ bỏ ruộng hoang

Bao nhiêu tấc đất tấc vàng bấy nhiêu

Ớt nào là ớt chẳng cay

Gái nào là gái chẳng hay ghen chồng

Vôi nào là vôi không nồng

Gái nào là gái có chồng chẳng ghen

Ở đâu mà chẳng biết ta

Ta con ông Sấm, cháu bà Thiên Lôi

Xưa kia ta ở trên trời

Đứt dây rơi xuống làm người thế gian

Ở đời muôn sự của chung

Hơn nhau một tiếng anh hùng mà thôi

Ở sao cho vừa lòng người

Ở rộng người cười, ở hẹp người chê

Cao chê ngổng, thấp chê lùn

Béo chê béo trục béo tròn

Gầy chê xương sống, xương sườn phơi ra

Ở xa anh tưởng là tiên

Lại gần mới biết em chẳng hiền hơn ai

 

 

Vần P

 

 

 

Phải duyên phải kiếp thì theo

Cám còn ăn được, nữa bèo như anh

Phấn son tô điểm sơn hà

Làm cho rỡ mặt đàn bà nước Nam

Phong lưu là cạm ở đời

Hồng nhan là bẫy những người tài hoa

Phượng hoàng đậu nhánh vông nem

Phải dè năm ngoái cưới em cho rồi

Ngã tư Chợ Gạo nước hồi

Tui chồng mình vợ còn chờ đợi ai

Phượng hoàng đậu nhánh sa kê

Ông thần ổng hổng vật mấy thằng dê cho rồi

Phượng hoàng ở chốn cheo leo

Sa cơ lỡ vận phải theo đàn gà

Bao giờ gió thuận mưa hòa

Thay lông đổi cánh lại ra phượng hoàng

 

 

 

Vần Q

 

Qua đình ghé nón trông đình

Đình bao nhiêu ngói thương mình bấy nhiêu!

Quan văn mất một đồng tiền

Xem bằng quan võ mất quyền quận công

Quả cau nho nhỏ, cái vỏ vân vân

Nay anh học gần, mai anh học xa

Lấy anh từ thuở mười ba

Đến năm mười tám thiếp đà năm con

Ra đường thiếp hãy còn son

Về nhà thiếp đã năm con với chàng

Quả cau nho nhỏ, cái vỏ vân vân

Nay anh học gần, mai anh học xa

Tiền gạo thì của mẹ cha

Cái nghiên, cái bút thật là của em

Quân tử là quân tử Tàu

Ăn cơm thì ít, ăn rau thì nhiều

Quân tử nhất ngôn là quân tử dại

Quân tử nói đi, nói lại là quân tử khôn

 

Vần R

 

Ra đi là sự đã liều

Nắng mai phố lạ, mưa chiều thôn xưa

Ra đi ngó trước ngó sau

Ngó nhà thấy cột, ngó nhau thấy buồng

Ra đường bà nọ bà kia

Về nhà không khỏi cái nia cái sàng

Ra đường võng lộng nghêng ngang

Về nhà hỏi vợ cơm rang đâu rồi

Ra sông mới biết cạn sâu

Ở trong lạch hói, biết đâu mà dò

Ra về bụng nhớ người thương

Tay vỗ thanh giường chép miệng thở than!

Ra về ruột nọ quặn đau

Nhơn sâm sắc uống mấy tàu cho nguôi?

Rau muống bắt cuống rau răm

Làm chi đến nỗi chàng cầm cổ tay

Rau răm đất cứng dễ bứng khó trồng

Dù thương cho lắm cũng chồng người ta

Rau răm hái ngọn còn tươi

Lạng nghe anh nói mấy lời mà cay

Kể chi những chuyện trước đây

Lòng em tưởng những núi này, non kia

Rèm xưa ba bức mành manh

Mắt cô thế ấy tu hành được đâu

Rồng chầu ngoài Huế, ngựa tế Đồng Nai

Nước sông trong chảy lộn sông ngoài

Thương người quân tử lạc loài tới đây

Rồng nằm bể cạn phơi râu

Mấy lời anh nói giấu đầu hở đuôi

Rồng vàng tắm nước ao tù

Người khôn ở với người ngu bực mình

Ru con con ngủ cho rồi

Mẹ ra chỗ vắng, mẹ ngồi than thân

Ruộng ai thì nấy đắp bờ

Duyên ai nấy gặp, đừng chờ uổng công

Rủ nhau đi cấy đi cày

Bây giờ khó nhọc, có ngày phong lưu

Trên đồng cạn, dưới đồng sâu

Chồng cày vợ cấy, con trâu đi bừa

Rủ nhau xuống bể mò cua

Đem về nấu quả me chua trên rừng

Em ơi chua, ngọt đã từng

Non xanh, nước bạc ta đừng quên nhau

Ruộng đồng mặc sức chim bay

Nước sông lai láng cá bầy đua bơi

Rượu lạt uống lắm cũng say

Người khôn nói lắm, dẫu hay cũng nhàm

Rượu nằm trong nhạo chờ nem

Qua nằm thuyền vắng chờ em một mình

Rừng có mạch, vách có tai

Người trong chưa tỏ, người ngoài đã hay

Rừng như biển thánh khôn dò

Nhỏ mà không học, lớn mò sao ra?

 

 

Vần S

Sa chân bước xuống ruộng dưa

Dẫu ngay cho chết cũng ngờ người gian

Sa cơ lỡ bước

Sai một ly, đi một dặm

Sanh nghề tử nghiệp

Sao vắng thì mưa, sao thưa thì nắng

Sáng ngày cắp nón ra đi

Gặp thằng nhỏ hỏi rằng: Dì đi đâu

Dì rằng: Mang giỏ hái dâu

Gặp dượng thằng nhỏ ngồi câu bên đường

Thấy dì, dượng nó cũng thương

Sáng trăng giã gạo ngoài trời

Cám bay phưởng phất nhớ lời em than

Sáng trăng trải chiếu hai hàng

Bên anh đọc sách, bên nàng quay tơ

Sáng về con Hai nó cắt

Con Ba nó dột

Con Tư nó lược

Con Năm nó viền

Con Sáu kết nút

Con Bảy nó đơm khuy

Sáng ngày anh cất bước ra đi

Con Tám nó kéo

Con Chín nó trì

Mười ơi để vậy còn gì áo anh

Sẩy cha còn chú, sẩy mẹ còn dì

Số giàu đem đến dửng dưng

Lọ là con mắt tráo trưng mới giàu

Số giàu tay trắng cũng giàu

Số nghèo chín đụm mười trân cũng nghèo

Sông Cửu Long chín cửa hai dòng

Người thương anh vô số, nhưng anh chỉ một lòng với

em

Sông Mơ, sông Mận, sông Đào

Ba ngọn sông ấy chảy vào sông Ri

Em yêu anh bụng đã phát phì

Thuốc thang đâu khỏi anh thì chữa thôi

Yêu anh dễ đứng khó ngồi

Sông có khúc, người có lúc

Sông dài cá lội biệt tăm

Phải duyên chồng vợ trăm năm cũng chờ

Sông kia rày đã nên đồng

Chỗ làm ruộng lúa, chỗ trồng ngô khoai

Đêm nghe tiếng ếch bên tai

Giật mình còn tưởng tiếng ai gọi đò

Sông sâu cá lặn biệt tăm

Chín trăng cũng đợi, mười năm cũng chờ

Sông sâu cá lặn vào bờ

Lấy ai thì lấy, đợi chờ nhau chi

Sông sâu có thể bắc cầu

Lòng người nham hiểm biết đâu mà mò

Sông sâu nước chảy ngập kiều

Dù anh phụ bạc còn nhiều nơi thương

Sông sâu sào cắm khôn dò

Người khôn ít nói, khó đo tấc lòng

Sông sâu sào vắn khó dò

Nào ai lấy thước mà đo lòng người

Sông trào cho chiếc lá nhồi

Căn duyên trắc trở đứng ngồi sao yên?

Sống thời con chẳng nên ăn

Chết thời xôi, thịt làm văn tế ruồi

Súp lê một còn than còn thơ?

Súp lê hai nửa ở nửa về

Súp lê ba tàu ra biển Bắc

Tay vịn song sắt miệng chắc lưỡi kêu trời

Chồng Nam vợ Bắc sống đời đặng sao?

 

Vần T

 

Ta về ta tắm ao ta

Dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn

Tai em nghe anh đau đầu chưa khá

Em băng đồng chi sá, đi bẻ nạm lá về xông

Ở làm sao đây cho trọn nghĩa vợ chồng

Đổ mồ hôi em chặm, ngọn gió lồng em che

Tam sao thất bản

Tay bưng dĩa muối chấm gừng

Gừng cay muối mặn xin đừng bỏ em

Tay mang khăn gói sang sông

Mẹ kêu mặc mẹ, thương chồng cứ đi

Tay mang túi bạc kè kè

Nói bậy nói bạ thiên hạ nghe rầm rầm

Tay tiên rót chén rượu đào

Đổ đi thời tiếc, uống vào thời say

Tàu súp lê một còn trông còn đợi

Tàu súp lê hai còn đợi còn chờ

Tàu súp lê ba, tàu ra biển Bắc…

Hai tay tôi vịn song sắt, nước mắt chảy ròng ròng

Miệng kêu bớ chú tài cồng… khoan khoan, chậm chậm

Vợ chồng tôi thôi đành ngàn dặm cách phân…

Tấn thối lưỡng nan, cực khổ trăm bề

Ở đây khó ở, ra về khó ra!

Tập tàng đem nấu với suông

Lấy chàng, thiếp quyết đổi buồn làm vui

Tập tầm vông

Chị lấy chồng, em ở giá

Chị ăn cá, em mút xương

Chị nằm giường, em nằm đất

Chị hút mật, em liếm ve

Chị ăn chè, em liếm bát

Chị coi hát, em vỗ tay

Chị ăn mày, em xách bi.

Chị làm đĩ, em xỏ tiền

Chị đi thuyền, em đi bô.

Chị kéo gỗ, em lợp nhà

Chị trồng cà, em trồng bí

Chị tuổi tí, em tuổi thân

Chị tuổi dần em tuổi mẹo

Chị ăn kẹo, em mút cây…

Tề Thiên Đại Thánh

Đánh với Hồng Hải

Đại chiến cả ngày

Bất phân thắng bại

… Là con số 7

Tào thua Xích Bích

Tào đương bôn tẩu

Gặp Quan Công Hầu

Tào lại kể ơn

… Con 60 trơn

Dẹp tan gian tặc

Non nước thái bình

Bổng lộc thân vinh

Địch gia đoàn tu.

Thoại Ba Công Chúa

Liền được rước về

Má dựa vai kề

Muôn dân cung kính

… Là con 89

Bon bon nước chảy bon bon

Con vượn bồng con

Lên non hái trái

Tôi cảm thương nàng

Phận gái mồ côi

… Là con số 1 ôi!

Nhắm tây Liêu Quốc

Đình Qúi dẫn đường

Đến Hỏa Xa Cang

Thầy trò đi lạc

Lộn qua Đông Bắc

Tới trước Thôn Trào

Gặp thời Thiên Long

Là quan giữ đi

… Là con số 7 chi

Ra quân chống lại

Ngũ tướng ra oai

Một phen trổ tài

Thiên Long khiếp đảm

… Là con số 8

Tài hèn sức kém

Long bị chặt đầu

Tin đến Thôn Trào

Chúa tôi bàn tính

… Là con số 9

Tham thì thâm

Than rằng gối gấm không êm

Gối lụa không mềm bằng gối tay em

Thanh niên Tiền Phong tầm vông vạt nhọn

Phụ nữ Tiền Phong bè bọn chuột mèo

Tháng ba cơm gói ra hòn

Muốn ăn trứng nhạn phải lòn Hang Mai (Hang Khỉ)

Tháng giêng là tháng ăn chơi

Tháng hai trồng đậu, trồng khoai, trồng cà

Tháng ba thì đậu đã già

Ta đi, ta hái về nhà phơi khô

Tháng tư đi tậu trâu bò

Để cho ta lại làm mùa tháng năm

Sớm ngày đem lúc ra ngâm

Bao giờ mọc mầm ta sẽ vớt ra

Gánh đi ta ném ruộng ta

Đến khi lên mạ, thì ta nhổ về

Lấy tiền mượn kẻ cấy thuê

Cấy xong rồi mới trở về nghỉ ngơi

Cỏ lúa dọn đã sạch rồi

Nước ruộng vơi mười, còn độ một hai

Ruộng thấp đóng một gàu giai

Ruộng cao thì phải đóng hai gàu sòng

Chờ cho lúa có đòng đòng

Bấy giờ ta sẽ trả công cho người

Bao giờ cho đến tháng mười

Ta đem liềm hái ra ngoài ruộng ta

Gặt hái ta đem về nhà

Phơi khô, quạt sạch ấy là xong công

Tháng Năm chưa nằm đã sáng

Tháng Mười chưa cười đã tối

Thà rằng chẳng biết cho xong

Biết ra như xúc, như đong lấy sầu

Thà rằng ăn nửa quả hồng

Còn hơn ăn cả chùm sung chát lè

Thà thua xuống láng, xuống bưng

Bỏ ra đầu giặc, lỗi chưn quân thần

Thành thị chỗ nào cũng xí xô xí xào khách trú

Em ăn cơm bảy phủ, dạo đủ khắp nơi

Bán buôn một vốn ba bốn tiền lời

Chê anh dân ruộng, chơn mốc cời quanh năm

Thâm em như giếng giữa đường

Người khôn rửa mặt, người thường rửa chân

Thân em như hạt mưa rào

Hạt rơi xuống giếng hạt vào vườn hoa

Thân em như hạt mưa sa

Hạt vào đài các, hạt ra ruộng cày

Thân em như tấm lụa đào

Phất phơ giữa chợ biết vào tay ai?

Thân em như thể trái chanh

Lắt lẻo trên cành nhiều kẻ ước mơ

Thân tui thui thủi một mình

Đêm đêm lạnh lẽo buồn tình lang thang

Nếu ai nghĩ chuyện đá vàng

Tôi xin được dạo cung đàn tình chung

Thất là mất

Tồn là còn

Tử là con

Tôn là cháu

Lục là sáu

Tam là ba

Gia là nhà

Quốc là nước

Tiền là trước

Hậu là sau…

Thấy bạn mà chẳng thấy chàng

Bâng khuâng như mất lạng vàng trong tay

Thấy mặt đặt tên

Thật thà là cha ăn cướp

Thẩn thơ tựa gốc mai già

Hỏi thăm bà Nguyệt có nhà hay không

Thế gian chuộng của, chuộng công

Nào ai có chuộng người không bao giờ

Thế gian được vợ mất chồng

Đâu phải như rồng mà được cả đôi

Thói thường gần mực thì đen

Anh em bạn hữu phải nên chọn người

Thò tay mà ngắt cọng ngò

Thương em đứt ruột giả đò ngó lơ

Thôi em xanh mắt bồ câu

Vàng tơ sợi nhỏ xin hầu kiếp sau

Thôi thà đừng biết cho xong

Biết bao nhiêu lại đau lòng bấy nhiêu

Thua trời một vạn không bằng thua bạn một ly

Thuận vợ, thuận chồng tát biển Đông cũng cạn

Thuốc đắng giã tật, lời thật mất lòng

Thuyền đây nhớ bến vô cùng

Ngặt vì đồn bót ngại ngùng khó qua

Thuyền đây ý cũng muốn qua

Thuế má đóng đủ, gãy cha… cái cột buồm

Thuyền ơi có nhớ bến chăng

Bến thì một dạ khăng khăng nhớ thuyền

Thuyền phải theo lái, gái phải theo chồng

Chồng đi hang rắn hang rồng vợ cũng phải theo

Thuyền tôm kia nói có

Ghe cá nọ nói không

Phải chi miễu ở gần sông

Em chỉ tay thề lại kẻo lòng anh nghi

Thương ai ví bằng thương chồng

Vì chồng cờ bạc nên lòng chẳng thương

Thương em anh biết để đâu

Để vào tay áo, lâu lâu lại dòm

Thương em anh để trong lòng

Việc quan anh cứ phép công anh làm

Thương em không dám vô nhà

Đi qua đi lại hỏi có gà bán không?

Thương em thương cái hang dài

Súng anh chực sẵn tối nay lảy còi

Thương người như thể thương thân

Thương nhau cởi áo cho nhau

Về nhà mẹ hỏi qua cầu gió bay

Thương nhau đứng đợi ngồi trông

Đêm khuya hiu quạnh loan phòng thì thôi

Mình nay đã có vợ rồi

Còn theo đón hỏi chi tôi thế này?

Thương nhau nên phải đi tìm

Nhớ nhau một lúc như chim lạc đàn

Thương nhau trái ấu cũng tròn

Ghét nhau trái bồ hòn cũng méo

Thương sao thương quá bất nhơn

Bữa nay gặp mặt, thương hơn bữa nào

Thượng điền tích thủy, hạ điền khan

Ruộng trên đầy nước, ruộng dưới khô khan

Thứ nhứt Thế Đức gan gà

Thứ hai Lưu Bội, thứ ba Mạnh Thần

Thứ nhứt đom đóm vô nhà

Thứ nhì chuột rúc, thứ ba hoa đèn

Thứ nhứt là tu tạ.i gia

Thứ nhì ở chợ, thứ ba tại chùa

Thứ nhứt rượu đã ngà ngà

Thứ nhì chàng ở phương xa mới về

Thực lộc chi thê, là con cá trê ăn *** (?)

Tiên học lễ, hậu học văn

Tiếc công xúc tép nuôi cò

Cò ăn, cò béo, cò dò lên cây

Tiếc thay hột gạo trắng ngần

Đã vo nước đục, lại vần than rơm

Tiếng chào cao hơn cỗ

Tiền trao cháo múc

Không tiền cháo trút trở ra

Tin nhau buôn bán cùng nhau

Thiệt hơn, hơn thiệt, trước sau như lời

Thay gì lừa đảo kiếm lời

Một nhà ăn uống, tội trời riêng mang

Theo chi những thói gian tham

Pha phôi thực giả tìm đường dối nhau

Của phi nghĩa có giàu đâu

Ở cho ngay thật giàu sau mới bền

Tính rằng đêm bảy ngày ba

Mỗi đêm có sáu, gà đà sang canh

Chém cha con gà trống nó đậu trên cành

Giá biết như vậy bà đã làm gỏi, nấu canh ăn rồi

Tìm em như thể tìm chim

Chim bay biển Bắc, anh tìm biển Nam

Tình cờ bắt gặp nàng đây

Hỏi rằng duyên ấy tình này ra sao

Cái gì là mận, là đào

Cái gì là ngãi tương giao với nàng

Tình ta như quế với gừng

Mai kia cách trở, xin đừng quên nhau

Tóc em dài em cài hoa thiên lý

Miệng em cười có ý anh thương

Tóc mai sợi vắn sợi dài

Lấy nhau chẳng đặng thương hoài ngàn năm

Tóc quăn chải lược đồi mồi

Chải đứng chải ngồi, quăn vẫn hoàn quăn

Tốt gỗ hơn tốt nước son

Xấu người đẹp nết, còn hơn đẹp người

Tới đây dầu đói giả no

Dầu khôn giả dại đặng dò ý em

Tới đây không hát thì hò

Không hò không hát chớ mò tới đây

Tới đây mướp lại gặp dưa

Bầu kia gặp bí sao chưa chung giàn?

Tới đây thì ở lại đây

Chừng nào bén rễ quen cây hãy về

Tờ thơ đo đo?

Anh dán con cò đen

Gởi về thăm bạn có tên em trong nầy

Trai anh hùng năm thê bảy thiếp

Gái trung trinh trăm tuổi một chồng

Trai khôn tìm vợ chợ đông

Gái khôn tìm chồng giữa chốn ba quân

Trai lỡ thời như trái chín cây

Trái chín cây người ta làm mứt

Gái lỡ thời như *** trôi sông

*** trôi sông không ai thèm ngó

Trai thấy gái lạ như quạ thấy gà con

Trai thì cày ruộng khiển trâu

Gái thì phải biết bổ cau têm trầu

Trai tơ lấy gái goá chồng

Như mua nồi đồng đem nấu cám heo

Trai tơ lấy gái goá chồng

Như vũng nước trong, quậy bùn nổi đục

Trách ai chẳng khéo lường cân

Đào tiên không bẻ, bẻ trái bần làm chi

Trách ai đào mận luông tuồng

Khi vui giỡn sóng, khi buồn giỡn trăng

Trách ai rẽ khế, chia chanh

Cãi nhau mấy tiếng giậ.n anh sao đành

Trách ai tham đó bỏ đăng

Bần khinh phú trọng nên chăng bạn tình

Trách ai tham giấy bỏ bià

Khi thương thương vội, khi lìa lìa xa

Trách ai tính chuyện đa đoan

Đã hái được mận lại toan bẻ đào

Trách cha, trách mẹ nhà chàng

Cầm cân chẳng biết rằng vàng hay thau

Thực vàng chẳng phải thau đâu

Đừng đem thử lửa mà đau lòng nàng

Trách người quân tử vô danh

Chơi hoa xong lại bẻ cành bán rao

Trái cau lửa, sao mà anh gọi là cau không nóng

Tóc dợn sóng, sao mà sóng không trào

Trai nam nhi mà đối đặng gái má đào xin theo

Trái gần anh hái, chẳng hái trái xa

Dễ kiếm thịt gà tìm đâu ra thịt phụng

Trăm bề ruột nọ quặn đau

Nhơn sâm sắc uống mấy tàu cho nguôi

Trăm năm bia đá còn mòn

Ngàn năm bia miệng hãy còn trơ trơ

Trăn năm còn có gì đâu

Miếng trầu liền với con trâu một vần

Trăm năm lòng gắn dạ ghi

Nào ai thay nút, đổi khuy cũng đừng

Trăm năm se sợi chỉ hồng

Bắt người tài sắc buộc trong khuôn trời

Bao giờ tài sắc có lời

Thì ta lại cởi khuôn trời cho ra

Trăng bao nhiêu tuổi trăng già

Núi bao nhiêu tuổi gọi là núi non

Trăng bao nhiêu tuổi trăng tròn

Núi bao nhiêu tuổi núi còn trơ trơ

Trăng khuyết rồi trăng lại tròn

Mẹ già kén rể con còn góa lâu

Trâu đồng ta ăn cỏ đồng ta

Tuy rằng cỏ cụt nhưng mà cỏ thơm

Trâu kia kén cỏ bờ ao

Anh kia không vợ đời nào có con

Người ta con trước, con sau

Thân anh không vợ như cau không buồng

Cau không buồng như tuồng cau đực

Trai không vợ cực lắm anh ơi

Người ta đi đón, về đôi

Thân anh đi lẻ, về loi một mình

Trầu Bà Điểm xé ra nửa lá

Thuốc Gò Vấp hút đã một hơi

Buồn tình gá nghĩa mà chơi

Hay là anh quyết ở đời với em?

Trầu không ăn sao ngon, sao béo

Nghĩa nhơn cho khéo để kẻo lòng phiền

Chờ chàng bóng ngả trăng nghiêng

Nỗi vui có bạn, ưu phiền riêng em

Trầu này trầu nghĩa trầu tình

Trầu nhơn trầu ngãi trầu mình với ta

Trầu vàng nhá lẫn cau xanh

Duyên em sánh với tình anh tuyệt vời

Trèo lên cây bưởi hái hoa

Bước xuống vườn cà, hái nụ tầm xuân

Nụ tầm xuân nở ra cánh biếc

Em đã có chồng, anh tiếc lắm thay

Thoạt vào anh nắm cổ tay

Sao trước em trắng mà rày em đen

Hay là lấy phải chồng hèn

Cơm sống, canh mặn nó đen mất rồi

Ba đồng một mớ trầu cay

Sao anh không hỏi từ ngày còn không

Bây giờ em đã có chồng

Như chim vào lồng, như cá cắn câu

Cá cắn câu biết đâu mà gỡ

Chim vào lồng biết thuở nào ra

Trèo lên cây ớt, rớt xuống bụi hành

Ai chẳng lòng thành, hành đâm đổ ruột

Trẻ khôn ra già lú lại

Trên đầu em đội khăn vuông

Trông xuống dưới ngực, cau buồng còn non

Cổ tay em vừa trắng vừa tròn

Mặt mũi vuông vắn, chồng con thế nào?

Trên rừng mười sáu thứ chim

Thiếu gì loan phượng, đi tìm quạ đen

Quạ đen có của, có công

Còn như loan phượng, lại không có gì

Trên Sài Gòn dưới Mỹ Tho

Đâu đâu thiên hạ cũng nhường cho

Trên sống, dưới khê, tứ bề nhão nhét

Trên trời có đám mây xanh

Ở giữa mây trắng, chung quanh mây vàng

Ước gì anh lấy được nàng

Thời anh mua gạch Bát Tràng về xây

Xây dọc, rồi lại xây ngang

Xây hồ bán nguyệt cho nàng rửa chân

Trên trời có mây hóa kiểng

Dưới biển có cá hoá long

Anh đi lục tỉnh giáp vòng

Tới đây trời khiến đem lòng thương em

Tri nhân, tri diện bất tri tâm

Trong đầm gì đẹp bằng sen

Lá xanh bông trắng lại chen nhụy vàng

Nhụy vàng bông trắng lá xanh

Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn

Trong làng chẳng có ai bì

Vậy nên em phải ra đi xứ người

Tròn như mặt trăng

Đó là bánh xèo

Có cưới có cheo

Đó là bánh hỏi

Đi đứng mệt mỏi

Đó là bánh bò

Ăn không đặng no

Đó là bánh ít

Giống nhau như hệt

Đó là bánh in…

Trông trăng mà thẹn với trời

Soi gương mà thẹn với người trong gương

Trống treo ai đánh cái thùng

Bậu không dám dở mùng chun vô

Trồng trầu trồng lộn dây tiêu

Con theo hát bội mẹ liều con hư

Trời còn khi nắng khi mưa

Ngày còn khi sớm khi trưa, nữa người

Trời mưa bong bóng phập phồng

Mẹ đi lấy chồng, con ở với ai

Trời mưa cho ướt lá khoai

Công anh làm rể đã hai năm ròng

Nhà em lắm ruộng ngoài đồng

Bắt anh tát nước cực lòng anh thay

Tháng chín mưa bụi, gió may

Cất lấy gàu nước, hai tay rụng rời

Trời sinh ra đã làm người

Hay ăn, hay nói, hay cười, hay chơi

Khi ăn thì phải lựa nồi

Khi nói, thì phải lựa lời chớ sai

Cả vui chớ có vội cười

Nơi không lễ phép chớ chơi làm gì

Trời ơi sinh giặc làm chi

Cho chồng tôi phải ra đi chiến trường

Trời sinh ra kiếp ăn chơi

Sao trời lại khép vào nơi không tiền

Trúc sinh trúc mọc đầu đình

Em xinh em đứng một mình cũng xinh

Trước kính thăm cô bác, sau thăm nhạc mẫu ở nhà

Dù, trà, khăn, võng gởi mà cho em

Trường giang lồng lộng bất cộng chi tình

Ai kia hờ hững, riêng mình tương tư

Trứng rồng lại nở ra rồng

Hạt thông lại nở cây thông rườm rà

Có cha có mẹ mới có ta

Con nên là bởi mẹ cha vun trồng

Trứng rồng lại nở ra rồng

Liu điu lại nở ra giòng liu điu

Tu đâu cho bằng tu nhà

Thờ cha, kính mẹ hơn là đi tu

Tui đâu có lớn gan lộn mề

Dám chê trai ruộng

Dòm lên ngó xuống

Mình luống bi ai

Tui bưng rổ may

Tìm anh thợ cày

Trúc mai tui xin gắn bó

Cày ban ngày ảnh quản chi sương gió

Cày ban đêm, bộ ván gõ cũng rung rinh

Tui liều, tui thử một phen

Bứng sen Tây Vực, nhổ sen Phù Cừ

Tung tăng như cá trong lờ

Trong ra không được, ngoài ngờ là vui

Tưởng rằng đá nát thì thôi

Ai ngờ đá nát nung vôi lại nồng

Tưởng rằng nước chảy đá mòn

Ai ngờ, nước chảy đá còn trơ trơ

Chờ cho nước xuống phơi bờ

Xem con người ấy nương nhờ vào đâu

Tứ mã phân thây

Voi dầy ngựa xé

Đáng chẻ tét hai

Đán xay thành bột

Tức nước vỡ bờ

Từ đây đào lý chung vườn

Gấm nhiễu cùng rương, phượng yêu thương trĩ

Từ ngày qua với em xa cách đôi đàng

Cơm ăn chẳng đặng, con bạn vàng biết chăng?

Từ rày buộc chỉ cổ tay

Chim đậu thì bắt, chim bay thì đừng

Tửu bất túy nhơn nhơn tị chuột

Uống rượu vô rồi không thuộc đường đi

Vần U

 

Uốn tre uốn thuở còn măng

Dạy vợ dạy thuở băn khoăn mới về

Uống nước phải nhớ lấy nguồn

Uống rượu ăn nói cù cưa

Chuyện có một chút

Mà hết cả buổi trưa cằn nhằn

Ước gì anh hoá ra hoa

Để em nâng lấy rồi mà cài khăn

Ước gì anh hoá ra chăn

Để cho em đắp em lăn cùng giường

Ước gì anh hoá ra gương

Để cho em cứ vấn vương soi mình

Ước gì sông hẹp một gang

Bắc cầu trải gấm cho chàng sang chơi

 

 

Vần V

Vạn sự khởi đầu nan

Văn hay chẳng lọ dài dòng

Văn thi phú lục chẳng hay

Trở về làng cũ, học cày cho xong

Ngày ngày vác cuốc thăm đồng

Hết nước thì lấy gàu sòng tát lên

Hết mạ ta lại quảy thêm

Hết lúa ta lại mang tiền đi đong

Nữa mai lúa chín đầy đồng

Gặt về đập sảy bỏ công cấy cày

Vắng chủ nhà gà mọc đuôi tôm

Vắng đàn ông quạnh nhà

Vắng đàn bà quạnh bếp

Vắng sao hôm có sao mai

Vắng chàng thiếp đã có trai trong nhà

Vân Tiên cõng mẹ trở ra

Đụng phải Chà Và cõng mẹ trở vô

Vân Tiên cõng mẹ trở vô

Đụng phải ông Tây cồ cõng mẹ trở ra

Vất vả có lúc thanh nhàn

Không dưng ai dễ cầm tàn che cho

Vầng trăng ai xẻ làm đôi

Đường trần ai vẽ ngược xuôi hỡi chàng

Đưa nhau một bước, một đàng

Cỏ xanh hai dãy mấy hàng châu sa

Việc người thì sáng, việc mình thì quáng

Ví dầu cá bống hai mang

Cá trê hai ngạnh, tôm càng sáu râu

Sáu râu lột vỏ bỏ đuôi

Giã gạo cho trắng đặng nuôi mẹ già

Ví dầu cầu ván đóng đinh

Cầu tre lắc lẻo ghập ghềnh khó đi

Khó đi mượn chén ăn cơm

Mượn ly uống rượu, mượn đờn kéo chơi

Kéo chơi ba tiếng đờn cò

Đứt dây đứt nhợ quên hò sự xang

Ví dầu thiếp chẳng yêu chàng

Xin đưa thiếp xuống đò ngang thiếp về

Ví dầu lịch vắn lươn dài

Quạ đen, cò trắng, thằng chài xanh lông

Vì mây nên núi lên trời

Vì cơn gió thổi, hoa cười với trăng

Vì sông nên phải lụy thuyền

Chớ như đường liền ai phải lụy ai!

Vì tình em phải tới nơi

Trăm năm duyên phải một ngày mà nên

Làm trai chí ở cho bền

Đừng lo muộn vợ, đừng phiền muộn con

Vị gì một giải Sông Ngân

Làm cho Chức Nữ chẳng gần Ngưu Lang

Vô chùa lạy Phật cầu chồng

Ông Phật ổng nói đờn ông hết rồi

Vui từ trong cửa vui ra

Buồn từ ngã bảy, ngã ba buồn về

Vườn rộng đừng trồng tre ngà

Nhà rộng chớ chứa người ta

Vừa ăn cướp vừa la làng

Vừa đi, vừa đợi, vừa chờ

Nhanh chân thì kịp, lờ đờ thì thôi

 

 

Vần X

 

Xa mỏi chân, gần mỏi miệng

Xa xôi em chớ ngại ngùng

Xa người xa tiếng nhưng lòng không xa

Xa xôi xích lại cho gần

Làm thân con nhện mấy lần giăng tơ

Xay lúa thì khỏi bồng em

Xấu hay làm tốt, dốt hay nói chữ

Xấu xa cũng thể chồng ta

Dù cho tốt đẹp cũng ra chồng người

Xẩm lai ăn chay sình bụng

Ăn vụng rụng răng

Ăn măng rách lưỡi

Ăn bưởi the the…

Xẩm lai đái góc xoài

Bị phạt đồng hai

Kêu chú cai phạt đồng chín

Kêu chú lính phạt hai đồng…

Xe ngựa lướt bụi tuôn bờ

Bánh niền sắt cứ khua rột rột

Tui ra chợ mua đường thốt nốt

Tui mua cân bột cùng gói đậu xanh

Tui về nấu chè trôi nước đặt lại tên anh

Để cho trong trào ngoài quận

Biết tiếng thằng Sở Khanh điếm đàng

Xin ai chớ tính thiệt hơn

Mận nhà dù lạt, còn hơn đào người

Xin anh chớ nói yêu thương

Mỡ nạc anh ăn hết, cái xương anh chẳng chừa

Xin đừng ra dạ Bắc Nam

Đừng chê lươn ngắn, chớ tham trạch giàu

Xin em đừng giận đừng hờn

Anh lỡ đạp ***, chặt chơn sao đành?

Xỏ lá ba que

Xuân hạ thu đông đủ bốn mùa

Thuốc thì hay hút, chẳng hay mua

Thấy ai mở gói xề xề lại 🙂

Miệng hỏi, tay rứt đùa

Xưa kia ăn đâu ở đâu

Bây giờ có bí, chê bầu rằng hôi

Xưa kia có thế này đâu

Bởi vì sợ vợ, nên râu quặt vào

Xưa kia ngọc ở tay ta

Bởi ta chểnh mảng ngọc qua tay người

Xưa kia ngọc ở tay ta

Vì ta thiếu đức ngọc qua tay người

 

 

Vần Y

 

Yêu em anh cũng muốn vô

Sợ truông nhà Hồ, sợ phá Tam Giang

Yêu con cho roi, cho vọt

Ghét con cho ngọt, cho bùi

Yêu nhau chín bỏ làm mười

Yêu nhau lắm, cắn nhau đau

Yêu nhau chữ vị là vì

Chữ dục là muốn, chữ tùy là theo

Yêu nhau cởi áo cho nhau

Về nhà mẹ hỏi, qua cầu gió bay

Yêu nhau đắp điếm mọi bề

Một trăm chỗ lệch cũng kê cho bằng

Yêu nhau sinh tử cùng liều

Thương nhau lội suối qua đèo có nhau

Yêu nhau tam, tứ núi cũng trèo

Thất, bát sông cũng lội

Tam thập lục đèo cũng qua

Yêu nhau thời ném miếng trầu

Ghét nhau ném đá vỡ đầu nhau ra

Yêu nhau cau sáu bổ ba

Ghét nhau cau sáu bổ ra làm mười

Yêu nhau yêu cả đường đi

Ghét nhau ghét cả tông chi họ hàng

Last edited by danden; 07-17-2003 at 01:17 PM.

 

Con ơi ! Hảy lấy người mà học Đạo

Đạo làm người , khó lắm Con ơi !

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s